Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Traktorsalget falt i UK

Statistikken for fjoråret viser at antall registrerte traktorer i Storbritannia falt. Likevel ble det levert et betydelig antall.

Falt: Antallet registrerte traktorer falt med 4 prosent i Storbritannia i 2022. Mer dramatisk var nedgangen i desember.
Falt: Antallet registrerte traktorer falt med 4 prosent i Storbritannia i 2022. Mer dramatisk var nedgangen i desember.

Det er AEA - Agricultural Engineers Association som lager statistikk over traktorregistreringer i Storbritannia. Tallene viser at det ble registrert 11 580 traktorer i Storbritannia i fjor. Statistikken i landet teller bare med traktorer over 50 hestekrefter. Selv om fallet var på omlag 4 prosent, er totalantallet på nivå med gjennomsnittet for de siste fem årene. For desember var tilbakegangen dramatisk, med en nedgang på 28,9 prosent sammenlignet med desember 2021.

Storbritannia utsteder ikke statistikk som viser merker før året etter, grunnet konkurransehensyn.

Annonse

Neste artikkel

Traktorsalget øker i UK