Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Valtra lanserer SmartTurn

Nyheten Valtra SmartTurn hjelper traktorføreren på vendeteigen. Systemet bygger videre på eksisterende teknologi

Teknologi: Valtra sitt system SmartTurn byggere videre på autostyringssystemet Smart Guide og Valtra sin vendeteigsautomatikk Auto U- Pilot.
Teknologi: Valtra sitt system SmartTurn byggere videre på autostyringssystemet Smart Guide og Valtra sin vendeteigsautomatikk Auto U- Pilot.

Med det nye systemet trenger ikke sjåføren røre rattet i det hele tatt, selv ikke under vending. Funksjonen forbedrer presisjonen, sparer tid og drivstoff, forhindrer jordpakking og gjør det mulig for føreren å fokusere helt på kvaliteten på arbeidet. Sammen med Auto U- Pilot vendeteigsautomatikk og Valtra Guide automatisert styring, kompletterer den nye SmartTurn-funksjonen automatisering av feltoppgaver ved automatisk å snu traktoren på vendeteigen.

Flere ulike modus

Arbeidet med Valtra SmartTurn begynner med at du definere grensene til åkeren og vendeteigen, med mindre de allerede er programmert inn i Valtra Guide-systemet. Deretter kalibreres den nødvendige svingradiusen i henhold til hvilken type redskap som benyttes ved å dreie traktoren skarpt til høyre og venstre. Det siste trinnet er å velge mellom to vendealternativer:

U-sving modus: Traktoren svinger automatisk i vendeteigen og følger kjøresporet ved siden av. Traktoren lager en liten sving i vendeteigen i henhold til den maksimale svingradius. Dette krever en relativt stor vendeteig.

Delfeltmodus: Traktoren svinger automatisk i vendeteigen til den tredje, fjerde eller ytterligere kjørespor. Dette krever en mindre vendeteig enn for U-svinger. U-svinger og delfeltmodus er egnet for både trepunktsmonterte og slepte redskaper.

Smart: Det nye vendeteigssystemet fra Valtra, kan settes opp i ulike modus, og tilpasses aktuell svingradius på traktoren, avhengig av redskapet som er montert.
Smart: Det nye vendeteigssystemet fra Valtra, kan settes opp i ulike modus, og tilpasses aktuell svingradius på traktoren, avhengig av redskapet som er montert.
Annonse

Kun programvare

SmartTurn er en programvarefunksjon og krever ikke mekaniske modifikasjoner på traktorer utstyrt med Valtra Guide. SmartTurn vil være tilgjengelig fra april 2022 for 5. generasjons traktorer i T-serien. Den vil også være tilgjengelig for 4. generasjons modeller og for andre 5. generasjons modeller senere i 2022. Traktoreiere kan ganske enkelt kjøpe oppdateringen fra sin lokale Valtra-leverandør.

Neste artikkel

John Deere vant i september