Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kjører John Deere selv

På et spektakulært lanseringsshow på teknologimessen CES i Las Vegas i USA, lanserte John Deere sin nye førerløse traktor.

Selvkjørende:John Deere lanserer helt selvkjørende traktorer i 8R-serien.
Selvkjørende:John Deere lanserer helt selvkjørende traktorer i 8R-serien.

John Deere sin grunnlegger, med selskapets navn, oppfant i 1837 en plog. Han var smed, og lagde dermed plogskjæret i stål. Dette revolusjonerte ifølge selskapet landbruket. De mener innføringen av helt autonome traktorer er en revolusjon på samme nivået.

Digitalisering endrer verden

Mens landbruket i mange år har vært fokusert på mer effekt, mer innsatsfaktorer og ikke minst mer bruk av areal, hevder John Deere dette vil endre seg ved digitalisering. Ved å bruke teknologi smartere, vil man kunne øke produktiviteten, og på den måten få mer for mindre. Kunstig intelligens, maskinlæring og ulik sensorteknologi vil hjelpe bonden til å produsere mer mat, selv med redusert bruk av areal og innsatsfaktorer som arbeid og gjødsel eller plantevernmidler.

Sensorer: En rekke sensorer og kameraer gjør autonom drift mulig.
Sensorer: En rekke sensorer og kameraer gjør autonom drift mulig.

Mangel på arbeidskraft

Selv om det er store variasjoner rundt i verden, er mangel på kvalifisert arbeidskraft i landbruket ifølge selskapet en reell trussel mot å øke verdens matproduksjon. Gjennsomsnittsalderen for bønder øker også globalt, og tunge, langvarige og slitsomme arbeidsoppgaver som samtidig krever en høy grad av kompetanse gjør det vanskelig å rekruttere arbeidskraft.

Kamera: 8R traktoren som det i følge selskapet vil bli mulig å bestille i år, har en rekke sensorer og kameraer montert.
Kamera: 8R traktoren som det i følge selskapet vil bli mulig å bestille i år, har en rekke sensorer og kameraer montert.

Autonom 8R

John Deere lanserer derfor sin 8R traktorserie i autonom versjon. I praksis er det en vanlig 8R som lastes ytterligere opp med teknologi, i form av sensorer, kameraer og kunstig intelligens. Bonden blir ifølge selskapet i stand til å fokusere på andre oppgaver, samtidig som traktoren driver med sine definerte arbeidsoppgaver. JD er klare på at dette er en naturlig videreutvikling, fra siste 20 års utvikling av autostyring, og annen presisjonsteknologi.

Annonse
Selvkjøring: John Deere ser for seg en rekke oppgaver som den selvkjørende 8R traktoren kan ta seg av.
Selvkjøring: John Deere ser for seg en rekke oppgaver som den selvkjørende 8R traktoren kan ta seg av.

Systemet

Systemet bygger videre på teknologien John Deere er kjent for. Den eksisterende autostyringa med RTK posisjonssignaler benyttes, sammen med et batteri av stereo-kameraer og en 360 graders hindringsdeteksjon. I praksis fungerer stereokameraene på samme måte som det menneskelige øye, der kunstig intelligens behandler de optiske signaler traktoren får inn gjennom de ulike kameralinsene. Fjernmanøvrering og styring samt sanntidsutveksling av data skjer via operations centre i traktoren. Willy Pell, som er direktør for autonomi og nye satsinger, forteller at sikkerhet og produktivitet har vært nøkkelmål ved utviklingen av den nye selvkjørende traktoren. Selv om systemet er matet med titusenvis av bilder av objekter den kan komme over i åkeren, som steiner, greiner og andre hindringer, er dent likevel bygget på en måte som gjør at den rett og slett stanser arbeidet, om algoritmene ikke finner noe lignende i sin database å sammenligne med. Dermed opprettholder man en stor grad av sikkerhet.

Klar nå

John Deere forsikrer at dette ikke er en demonstrasjonstraktor eller prototype. Systemet er klart, og vil kunne bestilles inneværende år. Selskapet lover at dette vil være starten på den virkelige digitale transformasjonen i landbruket.

Teknologi: John Deere kombinerer ulik eksisterende teknologi, og legger til ny.
Teknologi: John Deere kombinerer ulik eksisterende teknologi, og legger til ny.

Neste artikkel

Nedgang også i Irland