Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Faste kjørespor med brukt skinnegang

Huddig går i kompaniskap med Jernbaneverket

Med gjenbruk av jernbaneskinner kan faste kjørespor bli enda mer aktuelt i Norge.  Foto: Huddig
Med gjenbruk av jernbaneskinner kan faste kjørespor bli enda mer aktuelt i Norge. Foto: Huddig

Den svenske traktorprodusenten Huddig er kjent for sine fleksible traktorer, som blant annet er mye brukt for utbedring av jernbanetraseen i Norge. Nå har de satt i gang et prosjekt for å gjenbruke deler av skinnegangen de skifter ut.

Selskapet mener de solide skinnene er godt egnet til å etablere faste kjørespor på en åker. Traktorprodusenten mener bønder på denne måten kan unngå jordpakking på en større andel av arealet enn det som er mulig å oppnå med satellittbasert presisjonsteknologi.

(NB: Dette er årets aprilspøk fra traktor.no)

Faste kjørespor eller Controlled Traffic Farming (CTF) som det heter på engelsk, er et dyrkingssystem, hvor man legger sammen flest mulig av sporene fra hjul og belter, slik de går på den plassen i åkeren der andre hjul og belter allerede har gått, eller kommer til å gå.

Annonse

Den store fordelen er en mer rasjonell drift av jorda med høye avlinger, da pakking av jorda med maskiner unngås på mellom 70 og 80 prosent av arealet.

Huddig mener at man med gjenbruk av gammel skinnegang kan redusere jordpakkingen ytterligere, kanskje helt ned til 95 prosent ettersom skinnegangen er såpass mye smalere enn dagens brede traktordekk. Produsenten sammarbeider allerede godt med Jernbaneverket, og forteller at de både har god tilgang skinnegang og den utrustningen som trengs for å kjøre traktoren på skinnene.

Du kan lese mer om prosjektet på Huddig sine nettsider

Neste artikkel

Valtra reduserer karbonavtrykket