Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endelig løsning for tømmerhengere

Etter flere år med usikkerhet rundt registreringsplikt for tømmerhengere, er det nå innført et amnesti for henger kjøpt før første januar 2022.

Løsning: Nå er en løsning på bordet, for de som har en eldre tømmerhenger. Denne nye Vreten-hengeren er typegodkjent og leveres med skilter, noe som vil kreves på nye hengere er kjøpt etter 1. januar 2022.
Løsning: Nå er en løsning på bordet, for de som har en eldre tømmerhenger. Denne nye Vreten-hengeren er typegodkjent og leveres med skilter, noe som vil kreves på nye hengere er kjøpt etter 1. januar 2022.

Dette meddeles i en felles pressemelding fra Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning. Dermed kan disse hengerne kjøres på offentlig veg uten risiko for bøter.

- Det er en veldig god nyhet for alle som bruker tømmerhenger, sier Per Skorge, som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Mange skogeiere bruker landbrukstraktor og tømmertilhenger ved drift i egen skog. Den siste tida har Statens vegvesen bøtelagt enkelte skogbrukere som har kjørt med uregistrerte tømmerhengere på offentlig vei. Samtidig har det vært vanskelig å få registrert slike tilhengere fordi de ofte er flere år gamle, og fordi det er vanskelig å skaffe dokumentasjonen som behøves for å få på skilt.

- Dette har ført til stor frustrasjon blant skogeierne. Det at det nå gis fritak for registreringsplikt for tømmerhengere som er kjøpt inn før 1. januar 2022, er derfor en god løsning for skogbruket, sier Skorge.

Det var Ole Arne Holth som først tok opp det ulogiske i at brukte tømmerhengere ikke kunne kjøres lovlig på offentlig vei fordi de ikke er registrerte, men heller ikke kunne registreres. Han fikk 5 000 kroner i bot i mars 2021.
Det var Ole Arne Holth som først tok opp det ulogiske i at brukte tømmerhengere ikke kunne kjøres lovlig på offentlig vei fordi de ikke er registrerte, men heller ikke kunne registreres. Han fikk 5 000 kroner i bot i mars 2021.
Annonse

Målrettet arbeid over tid

Vedtaket er et resultat av et målrettet arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening har også deltatt i prosessen. Organisasjonene har gjennom lang tid tatt opp problemstillingen. Gjennom et initiativ fra organisasjonene våren 2021 ble det mer fart på sakene. Vegdirektoratet forsto alvoret og fant altså en løsning som er gjort gyldig fra 1. januar 2022.

- Statens vegvesen har kommet landbruksnæringa i møte på en god måte og kommet fram til en løsning som i stor grad samsvarer med praksis i våre naboland. Det er grunn til å gi Statens vegvesen ros for arbeidet med å finne en løsning slik at disse tømmertilhengerne kan brukes uten unødige begrensninger, sier Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag. Den nye bestemmelsen innebærer at tilhenger til traktor får unntak fra registreringsplikt i følgende tilfeller: «Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren er kjøpt ny før 1. januar 2022, og ikke er registrert før 1. januar 2022.»

Husk tekniske krav

- Det er viktig å understreke at fritaket for registreringsplikt ikke medfører lavere krav til sikkerhet på disse tilhengerne. De tekniske kravene, blant annet til lys og bremser, gjelder uavhengig av registreringsplikten, sier Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk landbruksrådgivning.

Neste artikkel

Steyr presenterer Absolut 6280 CVT