Regelverket rundt tilhengervekt er et stadig tilbakevendende spørsmål fra Traktors lesere. Ved beregning av godkjent hengervekt for vogntoget, gjelder ulike regler for traktorer konstruert for fart henholdsvis ikke over 30 km/t og over 30 km/t opp til 40 km/t. For traktorer med maks hastighet over 40 km/t kommer det i tillegg inn spesielle krav til tilhengeren. Det må bla. være avfjæring, bremsekraftsregulering etter last, underkjøringsvern og katastrofebrems, det vil si at bremsene automatisk skal gå på om tilhengeren faller av. Tilhengerredskap må være godkjent for fart over 40 km/t.

Markedet for traktorer med makshastighet på 30 km/t er lite i dag, men de fleste gårder har en og annen gammel traver som faller inn under begrensningen. Regelverket for hva disse traktorene kan trekke av tilhengere uten bremser, er styrt av forholdet mellom aksellast på traktor og tilhenger.

Med en traktor godkjent for maks fart på 30 km/t kan ikke lasten på tilhengerens aksel (boggi) overstige traktorens aktuelle aksellast, det vil si traktorens vekt inkludert all vekt fra tilhengeren. Grensen for tilhengerens totalvekt uten bremser er 3999 kg. Vi bruker en liten traktor med vekt på 2500 kg som eksempel i beregninga.

Dersom en kopler på en tilhenger uten bremser med vekt på 3999 kg, og 25 % av tilhengervekta ligger på traktorens trekkrok (ofte er tyngdeoverføringa noe større), vil traktoren få ei aktuell last på ca 2500 kg + 1000 kg = 3500 kg, mens det er igjen ca 3000 kg på tilhengerens aksel. Som vi ser, er ikke aksellasten fra tilhengeren større enn traktorens aktuelle aksellast, og vi har derfor lov til å trekke tilhengeren.

Bygger en på bremseventil som bremser tilhengeren sammen med traktoren, er det ingen begrensning i tilhengervekt for traktorer som ikke går over 30 km/t. Det er fullt mulig å bygge på slikt utstyr på traktorer hvor dette ikke er standardutrustning. Tidligere ble den slags ettermonteringer ofte gjort gjennom at hengerbremsen styes av en egen spak. Dette er ikke lovlig etter dagens regelverk- tilhengerbremsen må nå kunne aktiveres gjennom bremsepedalene på traktoren.

For traktorer som er konstruert for fart over 30 km/t men ikke over 40 km/t gjelder litt andre regler. For trekking av tilhenger og tilhengerredskap uten bremser gjelder regelen at vogntogets aktuelle vekt ikke må overstige motorvognens tillatte totalvekt. Sagt med litt andre ord: Summen av vekta til traktoren og tilhengeren med last må ikke overstige tillatt totalvekt som står i traktorens vognkort.

På de fleste traktorer under 100 hk er differansen mellom tillatt totalvekt og egenvekt mellom 1500 og 4000 kg. Over 100 hk er forskjellen som regel større. Det er denne differansen som forteller hvor stor tilhenger uten bremser en kan kjøre. Uten frontlaster eller annen tilleggsvekt, kan en altså trekke en tilhenger på mellom 1500 og 4000 kg. Har en frontlaster på traktorer med minst differanse, har en derfor nesten ikke lov til å kjøre langs vegen med tilhenger eller tilhengerredskap som ikke har bremser.

Bremser øker kapasiteten

Forutsatt at tilhengeren er utstyrt med bremser, kan en trekke tilhenger hvor den aktuelle aksellasten (boggilasten) ikke overstiger 1,5 ganger den aktuelle traktorlasten.

Dersom en har en traktor som veier 5000 kg (inkludert fører og utstyr som frontlaster eller lodd) og det overføres 1500 kg fra tilhengeren, kan det være 6500 x 1,5 = 9750 kg på tilhengerakselen, dvs. en tilhenger som veier 11250 kg (9750 kg på akselen + 1500 kg overført til trekkrok), inkludert last og egenvekt. Vogntogvekta er da 16250 kg.

Det stilles imidlertid krav også til traktorens motoreffekt for kjørehastighet over 30 km/t. Regelverket krever at det skal være 7 hk tilgjengelig pr. tonn vogntogvekt (5,15 kW ECE pr tonn). I vårt tilfelle med vogntogvekt på 16,25 tonn, kreves da en motor på 114 hk. I slike tilfeller gjelder effekten oppgitt i vognkortet. Om du har chippa eller skrudd opp dieselpumpa, er her likegyldig.

Henger en på 500 kg frontvekter på traktoren kan en ha 750 kg mer på tilhengerakselen, og overføres det 500 kg mer fra tilhengeren til traktoren, kan en også ha 750 kg mer på tilhengerakselen. Men, om en da får 1000 kg mer på traktoren, må en også passe på at en ikke overstiger traktorens tillatte totallast og aksellast.

Egenvekt: Vekt på kjøretøyet oppgitt fra fabrikk. For traktor er fører på 75 kg inkludert. Dette er normalt ikke det samme som en traktor veier. Det kan være andre hjul enn når egenvekta ble oppgitt og det kan være annet utstyr som er påmontert.

Tillatt totalvekt: Maksimal vekt som kjøretøyet kan ha. Dette kan være mindre enn summen av de tillatte aksellastene.

Tillatt aksellast og tillatt boggilast: Den største lasta en kan ha på akselen (boggien) med de dekk som er angitt i vognkortet. Setter en på andre hjul, for eksempel sprøytedekk, kan dette redusere tillatt aksellast fordi disse smale dekkene ikke kan bære så stor last som de dekkene (annen lastindex) som er angitt i vognkortet.

Aktuell last: Det er vekta (lasta) på akselen slik den ville være om en veide akslene på kjøretøyet der og da. Den kan sjølsagt ikke overstige tillatte laster.

Tilhengerredskap: Redskap med hjulgang og som blir koplet til traktoren på samme måte som en tilhenger.

Sleperedskap: Redskap som trekkes av traktoren, men som ikke overfører noe vesentlig vekt til traktoren.