Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politiet

Politi, offentlig forvaltningsorgan som varetar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes og etterforsker og påtaler rettskrenkelser. Kilde: Store norske leksikon

Flere artikler tagget med Politiet