Det forteller CNHi i en pressemelding. Omsetningen for hele selskapet endte på 6,94 milliarder dollar i fjerde kvartal og det var en økning på 26,7 prosent. For året sett under ett endte omsetningen i landbruksdivisjonen på 17,9 milliarder dollar, en økning fra 14,7 milliarder dollar i 2021. EBIT marginen, altså driftsresultatet endte på 13,7 prosent for landbruksdivisjonen,det var en økning i marginen på 1,4 prosent fra året før. Tar man den økte omsetningen i betraktning, betyr det at overskuddet i landbruksdivisjonen av selskapet endte på 2,46 milliarder dollar, eller nesten 24 milliarder norske kroner.