Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil innføre alkolås på ATV’en

Trafikverket i Sverige jobber mot å få ned ulykkesstatistikken

(Foto: Arkivfoto, Traktor)
(Foto: Arkivfoto, Traktor)

Hvert år dør et 10-talls førere av ATV’er i nabolandet. I 70 prosent av tilfellene skal sjåføren ha vært påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Velteulykker er også utbredt, ved siden av at hele 40 prosent av dødsfallene skjer etter vei, skjønt det er ulovlig å ferdes med firehjuling langs offentlig bilvei i Sverige. Nå vil Trafikverket sammen med flere aktører innen landbruk og transport iverksette tiltak for å øke sikkerheten for ATV-føreren. Dette skriver ATL, Lantbrukes Affärstidning.

– Trafikvekets nullvisjon krever en kombinasjon av effektive tiltak på kort som langt sikt, for å oppnå økt trafikksikkerhet for førere av firehjulinger, mopedbiler, traktorer og motorredskap, sier Jørgen Persson i en pressemelding fra Trafikverket. Persson leder utredningen av tiltakene som Trafikverket nå ønsker å iverksette for å få ned ulykkesstatistikken.

Basert på en rapport over ulykkestilfellene, har det blitt satt ned prioriterte innsatsområder for bedring av trafikksikkerheten for ATV

Bruk av hjelm: fire av ti omkom på grunn av hodeskade

Krav om veltebøyle

Annonse

Krav om alkolås

Redusere bruken av ATV’en på offentlig vei

Redusere ferdsel med mindreårig sjåfør: en av ti førere som omkom var under 16 år

Ved siden av ovenstående punkter, vil det jobbes med å få ut mer og forbedret informasjon om risiko og regelverk ved kjøring av ATV fra Trafikverket. Reglene for firehjuling er kompliserte i Sverige som i Norge da kjøretøyene kan registreres med ulik grad av begrensning for ferdsel på og utenfor vei. Kunnskapsnivået rundte hva som er gjeldene rett, og straff om regelverket ikke overholdes, anses derfor å være for lavt blant ATV-kjørerne.

Ved årsskiftet 2018/2019 var det nesten 190.000 registrerte firehjulinger i Sverige.

Neste artikkel

Fendt 500 får ONE