Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

VIDEO: Valtra og Fendt i sammen

Agco har lagt klare føringer til Eikmaskin.

EKSLUSIVT - se intervju med Christian Devantier øverst i saken

Når det nye kartet over Eik-forhandlere skal tegnes, er det en lang og grundig prosess som ligger til grunn. Helt ned på kommunenivå har man vurdert markedets potensiale, for deretter å vurdere hvor de skal være representert gjennom selvstendige, privateide forhandlere. Med andre ord, Eikmaskins franchisemodell opprettholdes.

Ingen kontrakter signert

I skrivende stund er det ikke signert én eneste avtale, men det er på det rene at Eikmaskin ønsker å knytte til seg flere av Lantmännen Maskins eksisterende forhandlere. Akershus Traktor vil trolig med enkelte unntak bli overført i sin helhet, med fortsatt eierskap fra det svenske samvirkeforetaket.

- Dette er en styrking av kjeden, og en framtidsretta vei å gå. Endring er positivt, det vil føre oss videre i utviklingen av bransjen, mener Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin.

På spørsmål om prosessen vil medføre store kostnader, som deretter skal hentes inn fra norske kunder, svarer direktøren følgende:

- Den nye organisasjonen vil ikke være spesielt fordyrende fra det vi driver med i dag. I sum blir det jo ett ledd mindre på sikt, i form av at Lantmännen Maskin blir borte i Norge på sikt. Det kan ta et år før det dette er fullendt.

Claas ut september 2016

Dagens frittstående Lantmännen-forhandlere vil også få tilbud fra Eikmaskin, men hvor mange og hvilke er ikke avklart. Trolig vil vi vite mer i løpet av et par uker.

Skiftet mellom Claas og Fendt vil for de aktuelle forhandlerne skje i det Claas forsvinner ut. Hvis ikke Claas sier opp avtalen, vil dette skje 30. september 2016.

- Forhandlingene er ikke ferdige, så jeg kan ikke fortelle noe mer på nåværende tidspunkt, sier Trond Kjempekjenn.

Norge i en særstilling

At Fendt og Valtra nå skal selges under ett tak, fører til at enkelte Eiksentre vil sitte igjen med Massey Ferguson alene. Dette er en klar strategi fra Agco, som ble offentliggjort i våres, da de rigget om på organisasjonen i våres, og satte Christian Devantier til å være sjef for Agcos distribusjon i hele Norden og Baltikum.

- Det er en uttalt strategi fra Agco at MF skal selges i «singeloutlets» i størst mulig grad. Er det noen som skal ha to merker, er det derfor Valtra og Fendt som går sammen. Men, det er viktig for meg å si at dette er en strategi vi i Norge ikke vil tvinge Eikmaskin til å implementere overalt. Alt bunner i at det skal være lønnsomt fra bunnen av. Vi kommer ingen vei uten lønnsomme kjedetagere, sier Christian Devantier.

ALT OM LANTMÄNNEN MASKINS NORGES-EXIT:

VIDEOKOMMENTAR: Dette er Lantmännen-saken

Annonse

Claas ut av Lantmännen Maskin

Valtra går over til Eikmaskin

Valtra og Fendt i sammen

Derfor gifter Lantmännen seg med Agco

Akershus Traktor blir en del av Eik-kjeden

Motsatt vei for Claas i Finland

Ingen dialog mellom HCP og Claas

SE VIDEOINTERVJU MED DE SENTRALE AKTØRENE:

Christian Rafn Schmidt - adm. dir. Lantmännen Maskin AS

Trond Kjempekjenn - adm. dir. Eikmaskin AS

Christian Devantier - direktør for distribusjon for AGCOs produkter i Norden og Baltikum

Neste artikkel

To dekk i ei pakke fra Michelin