Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

VIDEO: Tips til deg som skal ta traktorlappen

Bli med på «gratis kjøretime» for klasse T.

Å ta førerkort på traktor er en kostbar affære, men stiller man godt forberedt, kan man spare mye penger. I denne artikkelen, som også inneholder en video øverst i saken, skal vi fokusere på hvilke regler som gjelder for å øvelseskjøre, hva man bør tenke på underveis når man kjører, og ikke minst hva man kan øve på hjemme.

Vi starter med reglene

For å kunne øvelseskjøre i klasse T må du:

– være fylt 15 år

– ha fullført trafikalt grunnkurs

– ha med enten gyldig bevis på fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse

Den som er med deg må:

– være fylt 25 år

– ha hatt førerrett i klasse T, sammenhengende de siste 5 åra

De som øvelseskjører mye:

– er mindre utsatt for ulykker når de begynner å kjøre på egen hånd

– gjør det bra på oppkjøringa

– stryker sjelden

Når man øvelseskjører på for eksempel jorde, trenger ikke ledsager å sitte på i traktoren, men ledsager må holde eleven under oppsyn. Ved øvelseskjøring på vei, må ledsager sitte på i traktoren, og traktoren må være registrert for to.

Fest setebelte

Setebelte skal brukes når det er en reell fare for velt. Det er med andre ord ikke krav om at setebelte i en traktor skal brukes i alle tilfeller. Det er ikke påbudt å sitte fastspent når du kjører på flatt jorde langt fra grøftekanter og lignende.

Fordi kravet om setebelte ikke er hjemlet i vegtrafikkloven, er det ikke et absolutt krav at det skal brukes ved kjøring på vei. I praksis bør du likevel bruke beltet ved veitransport, fordi statistikken for traktorulykker viser at veltefaren er størst ved utkjøring på vei.

Øv ute i trafikken

Hvor mange kjøretimer du må ta før lappen er i boks, avhenger av hvor mye man har forberedt og øvd seg på forhånd. Mange foreldre som tar kontakt med trafikkskolene, forteller at deres barn allerede har kjørt traktor i flere år, men det betyr ikke automatisk at man kommer unna med få kjøretimer.

-Vi får ofte telefoner fra foreldre som opplyser at sønnen eller datteren har vært med og kjørt traktor i onnene i mange år. Men, det er en stor forskjell fra jordet til veien, svarer jeg da. En må lære seg å kjøre med traktor og henger i trafikken, sier Kristin Hoffstrøm hos Østfold Trafikkskole.

Rygg i lav fart

På trafikkskolen med kontor i Rakkestad og Halden i Østfold, tar mellom 20 og 30 personer førerkort for klasse T årlig. Ragnar Olav Vatvedtødegård er eier av trafikkskolen, og er den som driver undervisningen i klasse T.

– Det er ute i trafikken vi må jobbe, understreker han.

– Mange 16 åringer er flinke til å håndtere traktoren, de kan alle spaker og funksjoner. Men ute på veien blir det noe annet å følge med på, man må samhandle og samarbeide. Og selv om mange har sittet på mye i bil, er det en stor forandring når man selv skal sitte og ta avgjørelsene.

Vatvedtødegård forteller videre at noe av det elevene har mest i igjen for å trene på hjemme, i tillegg til å kjøre ute i trafikk, er å rygge med henger.

– Jeg pleier å si at 60 prosent av rygginga, foregår framover. Stelle seg opp riktig for at ryggingen skal bli lettest mulig, bruke speil og dersom det er mulig bør man bruke hjelpemann når man rygger.

Start tidlig med teorien

I tillegg til de praktiske øvelsene, er det også viktig å starte tidlig med teorien.

– Elevene må selv lese til teoriprøva som tas på trafikkstasjon. Vi får ikke bestilt førerprøve før teorien er bestått. Det er derfor kjedelig for elvene og vente lenge på førerprøve når de er ferdige med kjøreopplæringa. Vi anbefaler derfor at teorien tas så fort som mulig. Teoriprøven kan avlegges fra seks måneder før man fyller 16 år, forklarer Vatvedtødegård.

Fire opplæringstrinn

Annonse

Opplæringa i klasse T er inndelt fire trinn, og avslutter med en teoretisk og praktisk prøve.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er på 17 timer, og inneholder blant annet førstehjelp, mørkekjøring og grunnleggende forståelse for trafikk.

Trinn 2: Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære grunnleggende kunnskap om traktorkjøring, om ansvaret som er knyttet til å kjøre traktor, å bruke traktor med tilhenger rent kjøreteknisk og sikkerhetskontroll. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat.

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk. Du skal blant annet lære om veg, vegoppmerking og skilt, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og trafikkregler og tydelig kjøremåte i ulike miljø. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre tilnærma sjølstendig.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre traktor med tilhenger på en ansvarlig måte i god samhandling med andre i trafikken. Øve på å kjøre sikkert og effektivt, økonomisk og miljøvennlig og gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Sistnevnte kurs er på to timer, og skal hjelpe deg å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last.

Hovedmålene for opplæring i klasse T

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse T skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger på en måte som:

– er trafikksikker

– gir god samhandling

– fører til god trafikkavvikling

– tar hensyn til helse, miljø og andres behov

– gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje

– er i samsvar med gjeldene regelverk

Oppgrader etter to år

Den som har førerkort klasse T og er fylt 18 år, eller har førerkort i klasse T kode 144, kan fra 1. september 2014 gjennomføre et obligatorisk kurs på sju timer og få rett til å kjøre traktor og motorredskap som går inntil 50 km/t.

Du finner mer informasjon om førerkort for traktor i læreplanen for klasse T, eller på Statens vegvesens nettsider.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til!

Neste artikkel

To dekk i ei pakke fra Michelin