Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Valtra reduserer karbonavtrykket

Inngår samarbeide med Yara for optimalisering av traktorens styresystemer

Finske Valtra går nå inn i et treårig prosjekt, hvor traktorenes styresystemer for presisjonslandbruk skal testes og optimaliseres sammen med Yara’s N-sensor.

Flere finske storfeprodusenter deltar i forskningsarbeidet hvor målet er å analysere hvordan de ulike innsatsfaktorene i gårdsdrifta kan optimaliseres for økt avling, og et større opptak av karbon.

En lokal værstasjon vil gi data om lufttemperatur, luftfuktighet, vind og fordamping, ved siden av jordtemperatur og fuktigheten i bakken. Traktorene utstyres med Yara N-sensor for analyse av avling og klorofyll i grøden. Det endelige datasettet vil inneholde informasjon om alt fra diesel- til gjødselforbruk, samt hvor og når de ulike innsatsfaktorene er tatt i bruk.

Annonse

Finpusser teknologien

Prosjektet deles inn i to sekvenser. Fokuset med forsøket i første sesong, vil være å teste teknologien, mens resultatene av tiltakene først vil vise seg andre og tredje år.

De innsamlede dataene vil danne grunnlag for videreutvikling av traktorens styresystemer; Valtra Guide, Valtra Connect, Variable Rate Control og Valtras seksjonskontroll. Førstnevnte er et fjernovervåkningssystem som skal gjøre det enkelt å kartlegge hvor mye traktorarbeide som er utført på hver enkelt teig, tidsforbruk og dieselkosum. Funksjonen Variable Rate Control skal optimalisere gjødselmengden etter skiftets punktvise beskaffenhet, mens seksjonskontrollen holder kontroll på at en ikke gjør jobben to ganger. Informasjonen samles i traktorens egen datamaskin, og bearbeides av bonden på hjemme-PC’en. Til slutt sendes steddataene tilbake til traktorens automatiserte styresystem, Valtra Guide for optmial ressursutnyttelse de kommende sesongene.

Neste artikkel

MF-kompakte tetter gapet