Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Thorsen-Teknik åpnet demogård i Norge

Nikolai Omsted skal ta imot presisjonsinteresserte på gården i Solør.

Utstilling: Noen av Omsteds redskaper stod utstilt, slik at folk kunne se presisjonsutstyret som er montert på dem. John Deeren til venstre er naboen sin, og er utstyrt med plantemaskin for juletrær. Denne har Thorsen levert systemet RosCrop til, som sikrer nøyaktig plassering av hvert enkelt tre, for jevn avstand og gode vekstforhold. Alle foto: Trond Martin Wiersholm
Utstilling: Noen av Omsteds redskaper stod utstilt, slik at folk kunne se presisjonsutstyret som er montert på dem. John Deeren til venstre er naboen sin, og er utstyrt med plantemaskin for juletrær. Denne har Thorsen levert systemet RosCrop til, som sikrer nøyaktig plassering av hvert enkelt tre, for jevn avstand og gode vekstforhold. Alle foto: Trond Martin Wiersholm

Det danske teknologiselskapet Thorsen-Teknik åpnet onsdag denne uka sin første “demo-farm” noensinne, i Solør i Hedmark. I anledning åpningen inviterte selskapet til visning av et utvalg av sine løsninger, samt foredrag om eksisterende og kommende produkter.

Agronomi og teknologi

På åpningsdagen var en stor gruppe besøkende til stede, sammen med representanter fra Thorsen-Teknik og selvfølgelig bonden på gården, Nikolai Omsted.

Omsted driver cirka 1 600 dekar med produksjon av potet og såvarer, både korn og grasfrø. I 2018 omfattet potetproduksjonen cirka 300 dekar. Under besøket fikk man tydelig inntrykk av en bonde som er meget interessert i både agronomi og teknologi. Dette er ifølge Torben Thorsen, direktør i Thoresen-Teknik, også bakgrunnen for at selskapet har valg nettopp Omsted som vert for sine kunder.

Omsted på sin side sier til traktor.no at samarbeidet med Thorsen er veldig interessant, og at han synes det er positivt å få muligheten til å samarbeide enda tettere med dem.

– Noe av grunnen til å gjøre dette er jo å bli bedre selv, sier han.

Presist: Torben Thorsen (t.v) og Nikolai Omsted har hatt tett kontakt angående presisjonsutstyr i flere år, og nå skal sistnevnte være vert for andre presisjonsinteresserte på gården din i Solør.
Presist: Torben Thorsen (t.v) og Nikolai Omsted har hatt tett kontakt angående presisjonsutstyr i flere år, og nå skal sistnevnte være vert for andre presisjonsinteresserte på gården din i Solør.

Stor interesse i Norge

Thorsen-Teknik er distributør for både Topcon og Raven, i tillegg til at de også har en egen utviklingsavdeling der nye, egne produkter blir til. Her til lands er det Eik-senteret som er forhandler for det danske selskapet, men en del kundekontakt gjøres også direkte av danskene.

Torben Thorsen forteller at bakgrunnen for å opprette en demogård i Norge er at de får mange henvendelser fra norske bønder, og at det er positivt for dem å kunne vise produktene i praksis.

– Norske gårder er mindre enn de danske, men bøndene her er kanskje enda mer interessert i presisjonsjordbruk, sier han.

Han trekker også fram fordelen kundene får ved å kunne stille spørsmål direkte til en annen kunde, som allerede bruker produktene.

– Nikolai er også flink til å komme med nye ideer til produktene våre, legger Torben til.

I tillegg til å ta imot interesserte kunder, skal Omsted også teste nyutviklede produkter før de slippes på markedet.

Thorsen-Teknik Demo-farm er i hovedsak et tilbud til kunder av Eik-senteret, men også andre direkte kunder av Thorsen-Teknik. Torben presiserer at besøk på gården må avtales på forhånd, slik at det ikke skal forstyrre den daglige drifta på gården.

Variabel tildeling: Blant presisjonsutstyret Omsted bruker i drifta si, er denne selvbygde gjødselkassa. I de to beholderne har han henholdsvis nitrogengjødsel og kalium/kalsium/magnesium-gjødsel, som tildeles variabelt basert på forhåndsplanlagte kart. Den variable utmatinga skjer ved hjelp av Isobus-styrte elektriske motorer montert på det mekaniske utmatingssystemet. Kassa henger foran på traktoren, og bak henger potetsetteren. Med den variable tildelinga mener Omsted han kan vise til meget jevn kvalitet og mengde på potetavlinga, til tross for svært varierende jordtyper.
Variabel tildeling: Blant presisjonsutstyret Omsted bruker i drifta si, er denne selvbygde gjødselkassa. I de to beholderne har han henholdsvis nitrogengjødsel og kalium/kalsium/magnesium-gjødsel, som tildeles variabelt basert på forhåndsplanlagte kart. Den variable utmatinga skjer ved hjelp av Isobus-styrte elektriske motorer montert på det mekaniske utmatingssystemet. Kassa henger foran på traktoren, og bak henger potetsetteren. Med den variable tildelinga mener Omsted han kan vise til meget jevn kvalitet og mengde på potetavlinga, til tross for svært varierende jordtyper.

Skybasert informasjonsflyt

Et av åpningsdagens foredrag handlet om Thorsen-Teknik og Topcons eksisterende og kommende produkter. Blant de sistnevnte er Topcons TAP, som er en forkortelse for Topcon Agriculture Platform. Dette er en ny programvare, som i større grad enn før skal benytte seg av såkalte skytjenester for informasjonsdeling.

– Nå blir det slutt på minnepenner man glemmer å ta med seg, sa Torben Thorsen under presentasjonen.

Ved hjelp av skytjenester skal all informasjon fra systemet være tilgjengelig på flere enheter samtidig, noe som blant annet skal kunne forenkle muligheten for å kjøre flere maskiner på ett jorde samtidig, eller for en maskin å ta over for en annen. Et aktuelt eksempel er en entreprenør som kjører husdyrgjødsel med to traktorer med gjødselvogner. Med TAP skal begge traktorene da kunne få opp posisjonen til den andre i sin skjerm, samt fargelegging i kartet for hvor den andre har kjørt. Dermed kan de jobbe om hverandre på samme jorde, og likevel ikke være i tvil om hvor det er spredt og ikke.

TAP skal også gjøre det lettere å jobbe med planlegging og dokumentasjon på en PC på kontoret, for så å kunne laste ned informasjonen til terminalen når man setter seg i traktoren. Det er her den tidligere bruken av minnepenner skal forsvinne, ifølge Thorsen.

Neste artikkel

Valtra reduserer karbonavtrykket