Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tester biodiesel i traktorforsøk

Hypotese om at ny biodiesel kan være like bra som fossilt.

Fjerner fordommer: – Dette prosjektet kommer til å fjerne alle tekniske og agronomfaglige fordommer mot biodrivstoff på traktor, sier Bjørn Eidem, leder for prosjektet "Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk". Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand
Fjerner fordommer: – Dette prosjektet kommer til å fjerne alle tekniske og agronomfaglige fordommer mot biodrivstoff på traktor, sier Bjørn Eidem, leder for prosjektet "Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk". Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand

Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, starter 1. juli i år prosjektet “Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk”, i samarbeid med Landbruk21 Trøndelag, Mære Landbruksskole og Høgskolen i Innlandet Blæstad. Formålet er å kartlegge og dokumentere forskjeller i driftsproblematikk, blant annet slitasje og servicebehov. Det skriver Ruralis i forbindelse med at de inviterer til oppstarts-konferanse for prosjektet.

Tre delprosjekter

Også drivstofføkonomi og drivstofforbruk skal dokumenteres. Hypotesen er at den nyeste biodieselen, kalt HVO EN15940, er fullt på høyde med konvensjonell fossil diesel, og at man kanskje kan dokumentere at den nye biodieselen har driftsmessige fortrinn.

Satsingen har tre delprosjekter. Det skal gjennomføres ett prosjekt for å undersøke biodieselens bærekraftskriterier, og ett for å undersøke hva slags avgiftsregime som kan gjøre det mulig for biodiesel å konkurrere med fossilt drivstoff i landbruket.

Det tredje og største delprosjektet er traktorprosjektet, der flere traktorer skal brukes med biodiesel i et helt år, og Ruralis mener de på den måten skal sikre et solid materiale for å kunne konkludere om spørsmålene.

14 traktorer i test

Til sammen skal 14 traktorer være med i forskningsprosjektet, der det skal kjøres på ren HVO. Syv av disse rekrutteres gjennom Felleskjøpet, og er naturlig nok John Deere-er, mens de resterende syv rekrutteres gjennom Eikmaskin. Av disse er fire Massey Ferguson og tre Fendt.

Bjørn Eidem er leder for prosjektet, og sier til traktor.no at det blant traktorene som er valgt ut er både helt nye, og litt eldre modeller. Dette for å få testet traktorer både med og uten AdBlue. Han forteller også at resultater fra testene skal hentes ut både ved elektronisk overvåkning, og ved manuell testing. Det skal også benyttes en ny teknologi, der man analyserer motorolja for å diagnostisere motorens tilstand.

– Vi trodde først at vi kom til å måtte åpne alle motorene for å sjekke slitasjen, og det hadde blitt veldig dyrt. Diagnostisering ved hjelp av motorolja gjør denne delen av prosjektet mye enklere å gjennomføre, sier Eidem.

Annonse

Furu på tanken

Når biodrivstoff diskuteres kommer ofte bærekraftsspørsmålet opp; Skal vi bruke landbruksjord, der vi kunne dyrka mat, til å produsere vekster til drivstoffproduksjon? Eidem forteller at den nye biodieselen skiller seg mye fra tidligere versjoner, blant annet ved at denne typen ikke skal ha de samme motortekniske utfordringene som man har opplevd tidligere. I tillegg er en av hovedingrediensene i HVO EN15940 furuolje, som er et biprodukt etter celluloseproduksjon. Dette gjør at man kommer nærmere en virkelighet der biodrivstoff kan lages med råvarer produsert i nordiske land, og utenfor dyrka mark.

– Man klarer fortsatt ikke helt å unngå å bruke matråvarer som råstoff, men ved å ha tatt i bruk furuolje som én av komponentene er man ett skritt nærmere å kunne produsere biodrivstoff på nordiske ressurser, sier Eidem.

-Fjerner alle fordommer

På spørsmål om hvilke framtidsutsikter man har for biodrivstoff i landbruket, sier Eidem at politikernes rolle i spørsmålet er helt avgjørende. Biodrivstoff er foreløpig dyrere å produsere enn fossilt drivstoff, så avgiftspolitikken må innrettes slik at det blir kostnadsmessig gjennomførbart å bruke det. De tekniske utfordringene man har sett tidligere mener man at skal bli historie ved dette nye produktet.

– Dette prosjektet kommer til å fjerne alle tekniske og agronomfaglige fordommer mot biodrivstoff på traktor, sier Eidem.

Han forklarer at ideen om at traktorer snart skal drives av strøm eller gass er lite forenlige med dagens situasjon når det kommer til norsk landbruks eksisterende maskinpark:

– Vi har en stor traktorpark, og det er økonomisk utenkelig å bygge den om til eksotiske eller mirakuløse drivstoff. Vi trenger et fornybart drivstoff som teknisk sett er likeverdig med dagens fossile alternativ, for å komme igang med bruken av fornybart drivstoff så fort som mulig.

Neste artikkel

Men Eox var ikke ferdig