Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svakere resultat for Lantmännen Maskin AB

Men i Norge og Danmark peker pilene oppover.

Omsetningen hos Lantmännen Maskin AB falt fra 963 i 2014 til 944 millioner svenske kroner i 2015. Også bunnlinja utviklet seg i negativ retning, fra -28 til -33 millioner kroner. Positive bidrag fra annen virksomhet, blant annet landbruksmaskinsalget i Norge og Danmark, førte imidlertid til at hele maskindivisjonen til Lantmännen endte ut i pluss. (Illustrasjonfoto: Espen Syljuåsen)

Det svenske felleskjøpet Lantmännen kan etter årets fire første måneder vise til sterk resultatutvikling, der samtlige fem divisjoner – landbruk, maskin, energi, matvarer og eiendom – utvikler seg i positiv retning. Nettoomsetningen havnet på 11,68 milliarder svenske kroner, mer enn 600 millioner mer enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet endte på 365 millioner, 3,1 prosent av den totale omsetningen, og fram fra 2,6 prosent i 2014.

Økt underskudd i Sverige

Går man dypere inn i tallene hos det svenske felleskjøpets maskindivisjon ser man imidlertid at den positive utviklingen ikke gjelder kjernevirksomheten i deres eget hjemmemarked. Samlet omsetter hele maskindivisjonen for 3,15 milliarder svenske kroner, hvor 0,3 prosent – 11 millioner kroner – blir igjen i driftsresultat. I divisjonen er imidlertid både landbruksmaskinvirksomheten i både Norge og Sverige med, samt anleggsmaskinvirksomheten i både Sverige, Tyskland og Baltikum.

Ser man på Lantmännen Maskin AB – den svenske landbruksmaskindelen – viser bunnlinja et minusresultat på 33 millioner, 5 millioner mer enn i 2014. Omsetningen falt også med to prosent, fra 963 til 944 millioner. I sin tertialrapport skriver selskapet følgende:

«Det svenske traktormarkedet, regnet i antall traktorer, vokste i løpet av første tertial med 1,9 prosent. Dette beror dog i stor grad på at et fåtall leverandører valgte å senke priser kraftig, og kan ikke sikkert ses som et trendbrudd fra de siste årenes kontinuerlig minkende marked. Det danske traktormarkedet minket i løpet av samme periode med 21 prosent, mens det norske markedet vokste med 8,5 prosent.

Det krympende markedet for landbruksmaskiner har ledet til et turbulent marked og konsolidering blant mange distributører. Den turbulente situasjonen forsterkes ytterligere av at flere maskinprodusenter benytter anledningen til å drive fram eksklusivitet blant distributører, samt å gjennomføre sine egne strukturforandringer. For Lantmännens del pågår arbeidet med forberedelser innfor at den nye, utvidede avtalen med Agco, som ble tegnet i fjor, skal tre i kraft».

Tjener penger i Danmark og Norge

Som konsekvens av Agco-avtalen kommer Claas på banen med ny importør og distributør i både Norge, Sverige og Danmark, det danske samvirket Danish Agro. I de to førstnevnte landene skal Danish Agro være i gang allerede fra 1. oktober i høst.

Lantmännen velger samme dato å avvikle sitt importselskap i Norge, til tross for at deres resultater i første tertial 2016 er bedre enn fjoråret, som var et historisk godt år, opplyser adm. direktør Christian Rafn Schmidt ovenfor traktor.no.

Også i Danmark, der Lantmännen Maskin driver importselskapet LMB Danmark, har pilene igjen begynt å peke oppover, etter at både omsetning og driftsresultat falt mye fra 2013 til 2014.

– Vi er utrolig stolte over at vi har økt vår omsetning med 50 millioner kroner i et fallende marked. Det er fantastisk flott, og det gleder meg. Vi har vokst organisk med dyktighet og engasjement, uttaler Michael Huusfeldt, adm. direktør i LMB Danmark til landbrugsavisen.dk.

Omsetningen steg fra 376,8 millioner kroner i 2014 til 411,8 i 2015. Særlig medvirkende til økningen var økt tresker- og sjølgående snittersalg. Blant annet kjøpte innkjøpsforeningen BSB Amba 28 skurtreskere i én avtale.

Hva som skjer med selskapet når avtalen med Claas løper ut høsten 2018 er imidlertid uklart.

– Vi har september 2018 som sluttdato, men alle parter er interessert i at det blir før. Men når det blir er for tidlig å si. Der er mange ting i det her, mange mennesker, lovgivning og andre ting. Og det avgjørende er at vi ikke mister tempo i skiftet, sier Michael Huusfeldt til nettstedet.

Felleskjøpene i Norge en brøkdel

Annonse

Her hjemme foreligger det ikke noe offentliggjort kvartal- eller tertialregnskap fra hverken Felleskjøpet Agri (FKA) eller Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA). Begge hadde imidlertid positiv utvikling i regnskapsåret 2015, men tallene er som en brøkdel å regne av Lantmännen i Sverige.

Felleskjøpet Agri omsatte samlet for 13,39 milliarder norske kroner i hele 2015, hvorpå man satt igjen med 4,3 prosent i driftsmargin, tilsvarende 579 000 millioner kroner. Også Felleskjøpet Rogaland Agder kan vise til regnskapstall som utvikler seg i positiv retning, 2,7 milliarder (+140 millioner) i omsetning og 107 millioner (+24 millioner) i driftsresultat.

I regnskapene kommer det ikke fram hvordan økonomien i maskinsalget er isolert, men FKRA viser til sterk økning i salget, og at traktor- og redskapssalget nådde budsjett.

«Vi solgte 126 traktorer mot 102 i 2014. Salget av redskaper har økt med over 8 prosent. Det nye gjødselprogrammet har virkelig slått til. Vi har solgt over 60 nye Fliegl-vogner og et stort antall pumper og vogner».

Ukjent inntjening

I Felleskjøpet Agri sin årsrapport for 2015 skryter de selvsagt av å ha tatt tilbake posisjonen som markedsleder med John Deere.

«Traktorsalget økte sterkt i 2015 etter et svakt salg året før, og John Deere er tilbake som Norges mest solgte traktormerke med en markedsandel på 28,6 prosent. Salget av nye treskere hadde sterk vekst. Det samme hadde salg av brukte traktorer, mens salg av nye og brukte landbruksredskaper hadde en mindre vekst. Utstyr til innendørsmekanisering økte med nesten 14 prosent, og Felleskjøpet kunne i 2015 blant annet feire sitt salg av melkerobot nummer 1 000».

Heller ikke i deres papirer går det tydelig fram hvordan inntjeningen for landbruksmaskiner er, da dette er organisert under sekkeposten «Landbruk», sammen med blant annet kraftfôr og butikkvirksomhet. Samlet maskinomsetning oppgis dog til 2,26 milliarder i 2015.

LES OGSÅ: Claas korter ned veien ut til kundene

LES OGSÅ: Danish Agro sikter mot 22 forhandlere i Norge

LES OGSÅ: – A-K maskiner er ikke til salgs

Neste artikkel

Parallellimport av Kivi-Pekka