Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solvik-Olsen rydder opp i regelrotet

Samferdselsministeren har sendt Vegdirektoratet klare instrukser.

Forenklinger: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker nå å rydde opp i reglene rundt brede landbruksmaskiner, vurdere fjerning av kjettingkravet, samt gjennomgå og avklare krav til fartsskriver og registrering av motorredskap. I tillegg ber de Vegdirektoratet forenkle det som er mulig å forenkle i regelverket. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon | Espen Syljuåsen)
Forenklinger: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker nå å rydde opp i reglene rundt brede landbruksmaskiner, vurdere fjerning av kjettingkravet, samt gjennomgå og avklare krav til fartsskriver og registrering av motorredskap. I tillegg ber de Vegdirektoratet forenkle det som er mulig å forenkle i regelverket. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon | Espen Syljuåsen)

Endelig. Etter påtrykk fra Norges Bondelag med flere, vil Samferdselsdepartementet denne våren gjøre ord til handling, forenkle og rydde opp i regelkaoset som råder rundt traktorer og landbruksmaskiner på offentlig vei.

Tar fram gammel rapport

Departementet forteller nemlig til traktor.no at de denne uken sender brev til Vegdirektoratet, der de ønsker å gjenoppta arbeidet med å implementere forslagene fra Arbeidsgrupperapporten om kjøring med brede landbruksmaskiner på veg fra 2009, så snart som mulig.

«I lys av utviklingen i tiden som er gått, ser vi det som hensiktsmessig at rapporten oppdateres før implementeringsarbeidet igangsettes. Vi ber derfor Vegdirektoratet om å ta snarlig initiativ til å samle arbeidsgruppens parter med formål om slik oppdatering», heter det i brevets innledning.

– Vi har særskilt bedt om at dette med avstandsbegrensning for bruk av traktor sees på. I dag er det en maksbegrensning på 34 kilometer som gjelder, men kun dersom man benytter kjøretøyet til «vanlig bruk». Det betyr blant annet at man ikke har akseptert kjøring inntil 34 kilometer dersom traktoren skal på verksted, eller dersom den skal selges – kun ved kjøring i forbindelse med daglig drift. Denne forskjellsbehandlingen med henhold til bruk innenfor 34 kilometer, oppfattes nok som firkantet i dag, skriver statssekretær Tom-Cato Karlsen i en epost til traktor.no.

Ulogiske regler for tvillinghjul

I tillegg ber departementet Vegdirektoratet om å se nærmere på bruken av tvillinghjul, der de ber om at gruppens tidligere tilrådning om å regulere tvillinghjul på tilsvarende måte som landbruksredskaper, implementeres i regelverket.

– I dag kan man kjøre med tvillinghjul og redskap inntil 34 kilometer fra gården, men man kan altså ikke returnere til gården med tvillinghjul, uten at redskapen er tilkoplet. Dette oppfatter vi som ulogisk, og det er liten grunn til å skille mellom maks bredde på traktoren basert på hvorvidt redskap medbringes eller ikke. Veien er fortsatt like bred når man kjører på den, uavhengig hvilken vei man kjører på den, argumenterer Karlsen.

Ønsker at alle likebehandles

Annonse

Videre har FrP-toppene i Samferdselsdepartementet bedt om at man vurderer mulighetene for å unnta traktorer fra krav om å medbringe kjetting, samt en gjennomgang av hvordan kontrollører skal forholde seg til krav om fartsskrivere og registrering av motorredskap.

– Vi får tilbakemeldinger om at vanlige traktorer stoppes i kontroll og bøtelegges for at de ikke har fartsskriver i traktor, når dette likevel ikke er et krav. En avklaring og tydeliggjøring ønskes fra oss; hvilke traktorer har krav om fartsskriver, og hvilke har ikke krav om dette? Det virker som at det hersker noe usikkerhet rundt dette, som igjen medfører noe ulik praksis rundt omkring, og dette ønsker vi å klargjøre slik at alle likebehandles.

– I tillegg har vi fått informasjon om varierende praksis ved ulike trafikkstasjoner i landet når det gjelder krav om registrering eller ikke av ulike motorredskaper. Vi ønsker selvsagt en enhetlig og forutsigbar praksis, framhever statssekretæren.

Mål om å være ferdig til sommeren

Departementet ber om at arbeidet legges opp slik at rapporten og påfølgende implementeringsarbeid i utgangspunktet kan konkluderes innen 1. juni 2017. Statssekretær Karlsen legger til at Vegdirektoratet står fritt til også å vurdere andre problemstillinger med henhold til traktor, som kan gi forenklinger.

Neste artikkel

Valtra T254 er Årets traktor