Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppland fram, resten tilbake

Slik utviklet traktorsalget seg i landets fylker i 2014.

Traktoråret 2014 bærte preg av piler som pekte nedover, men for Massey Ferguson representerer året en stor opptur. Her et illustrasjonsfoto fra vår prøvekjøring av Massey Ferguson 6616 Dyna-VT, passelig nok i opplandsk jord, det eneste fylket der antall registrerte traktorer økte fra 2013 til 2014. Foto: Espen Syljuåsen
Traktoråret 2014 bærte preg av piler som pekte nedover, men for Massey Ferguson representerer året en stor opptur. Her et illustrasjonsfoto fra vår prøvekjøring av Massey Ferguson 6616 Dyna-VT, passelig nok i opplandsk jord, det eneste fylket der antall registrerte traktorer økte fra 2013 til 2014. Foto: Espen Syljuåsen

Det ble et tungt år for mange traktorforhandlere rundt om det ganske land. Kun ett fylke, Oppland, opplevde framgang, i resten gikk antall registreringer tilbake.

Best på sør-Østlandet

Størst tilbakegang i antall opplevde Nord-Trøndelag, der det ble registrert 217 traktorer i 2014, mot 291 i 2013. Med andre ord, en tilbakegang på 77 traktorer, tilsvarende 26,2 prosent. Rett bak følger Akershus med 73 traktorer, men fylket beholder likevel sin posisjon som landets største.

Ser vi landet under ett gikk markedet tilbake nesten 18 prosent. Fylkene som bidro med en mindre reduksjon enn som så heter eksempelvis Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland, Aust-Agder og Sogn og Fjordane - alle sør for Trondheim.

Dramatisk nedgang i nord

Nord for trønderhovedstaden gikk det derimot utelukkende nedover, og ser vi på landets tre fylker under ett, falt markedet med 32 prosent – eller 117 traktorer. I landets største fylke ble det registrert så få som 10 traktorer, i løpet av hele 2014.

Fra grønn til rød dominans

Ser vi på hvilke merker som dominerer, kan man fort slå fast at John Deere-dominansen falmet i mange fylker. Fra å være markedsleder i 14 fylker i 2013, klatret hjorten til topps i kun 3 fylker i 2014. Likevel, Felleskjøpets grønne disipler leder an i store traktorfylker som Akershus, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Massey Ferguson, som ble landets største merke i fjor, gikk derimot fra å lede an i 2 til 9 fylker. I Sør-Trøndelag måtte de riktignok dele førsteplassen med New Holland, som også kapret samme plassering i Oslo. I de seks resterende fylkene var det Valtra som gikk til topps, og dermed klarte finnene å lede an i dobbelt så mange fylker som i 2013.

Les også: Slik endte traktoråret 2014

Les også: Svak norsk krone gir kraftig prisoppgang

Topp 5 – per fylke:

Akershus beholder posisjonen som landets største traktorfylke. Etter to år med stor vekst, faller antallet registreringer med 16,2 prosent. John Deere noterer 56 færre registreringer, men beholder likevel førsteplassen med 23,8 prosents markedsandel. Eikmaskin går fram med både Fendt (rett utenfor topp 5) og Massey Ferguson, men må likevel se seg slått av A-K maskiner som kaprer hele 28 prosents markedsandel.

I Aust-Agder faller hjorten fra en klar førsteplass, til en tredje. Valtra tar over ledelsen, fulgt av Massey Ferguson. Begge opplever framgang, sett opp mot antallet registreringer i 2013. New Holland følger samme trend som John Deere, da merket mer enn halveres. Størst markedsandel er det dermed Lantmännen Maskin som sikrer seg.

Salget i Buskerud utvikler seg relativt stabilt, med kun 9 prosents tilbakegang (mot 1 prosent vekst fra 2012 til 2013). Flere traktormerker, deriblant Massey Ferguson (nr.4) og Fendt (nr.5) økte både antall registeringer og markedsandel, og dermed kunne Eikmaskin innkassere en total markedsandel på 22,9 prosent. Også Valtra (nr.1) og New Holland (nr.3) gikk noe fram, mens John Deere (nr. 2) kraftig tilbake.

Finnmark er landets største fylke i areal, men minst når det kommer til salg av traktorer. Fra 24 registreringer i 2013, endte totalantallet på kun 10 i 2014. Dermed er det enkelt å fordele markedsandelene, MF har 40 prosent, John Deere 30 og de siste 30 går til A-K som registrerte to blå og en rød traktor.

I Hedmark er tallene røde for 4 av de 5 merkene på topp 5, og da benytter femtemann, Massey Ferguson, anledningen til å rykke opp fra tredje til førsteplass. 53 traktorer gir en solid markedsandel på 27 prosent, og plusser vi på 8 Fendt-er blir den totale markedsandelen 31,1 prosent. Valtra faller med 24 traktorer, seks flere enn John Deere.

I Hordaland faller traktorsalget på tredje året på rad. Det innebærer at totalmarkedet har gått ned fra 291 i 2011, til 159 i 2014. 50 av disse var en Massey Ferguson, med andre ord har Eik allerede sikret seg 31,4 prosents markedsandel før vi legger til Fendts 3,8 prosent. Bak MF følger John Deere, New Holland og Valtra, som alle går tilbake. Deutz-Fahr på femteplass får derimot en liten opptur, og vi må tre år tilbake for å finne et høyere antall registreringer.

Møre og Romsdal er fylket der John Deere står sterkest. Til tross for 33 færre registreringer sikrer Felleskjøpet seg en markedsandel på 30,5 prosent. Her går også Massey Ferguson en del tilbake, men med sterke Fendt-tall er det ikke mer enn 2,5 prosents margin mellom FK og Eik.

Annonse

I Nord-Trøndelag hjalp verken rekordtidlig våronn eller kornhøst for traktorsalget. Nedgangen på 26,2 prosent merkes hos alle forhandlere, verst går det likevel utover Felleskjøpet, som registrerte under halvparten så mange traktorer som i 2013. Historisk sett er det likevel ikke altfor galt, 2014-nivået er tilnærmet det samme som i 2011 – både for John Deere og fylket under ett.

Som nevnt innledningsvis pekte pilene mer og mer ned, jo lenger nord vi kommer. Nordland mister en av tre registreringer, og totalen endte på 137 traktorer. 45 av dem er en MF, 24 New Holland og 23 John Deere. Lantmännen Maskin er også inne på topp 5 med begge sine merker, men både Claas og Valtra registrerte 10 færre traktorer enn året i forveien.

Oppland er fylket som går mot strømmen. 309 registreringer er 5 flere enn i 2013, men også her er det flere merker som faller. Veksten samles nærmest ene og alene hos Eikmaskin, som registrerer 26 flere MF-er og 15 flere Fendt-er enn i 2013. Det gir en total markedsandel på 32,7 prosent.

I Oslo er det A-K maskiner som dominerer, slik de har gjort de siste årene. New Holland går 22 traktorer fram, og kaprer med halvparten av hele markedet. Case IH går i motsatt retning, og registrerte 7 traktorer, mot 18 i 2013. Mellom de to CNH-merkene plasserer John Deere seg med 14 traktorer.

I Rogaland har traktorsalget variert mellom 339 til 345 traktorer i årene 2011-13, med andre ord ganske så stabilt. 2014 tilbød derimot en nedgang på 20,3 prosent, og foruten MF og Case IHs framgang, måtte øvrige merker ta sin del av denne kaka.

I Sogn og Fjordane gikk totaltallet ned med 20 traktorer, til 148 registreringer i 2014. Både New Holland og John Deere bidro til denne nedgangen, mens MF og Case IH dro markedet i den andre retningen. Med sistnevnte merkes betydelige markedsandel, er det A-K som kaprer den største kakebiten, med hele 35,8 prosents markedsandel.

Etter en svak nedgang de siste årene, bøyde pilene seg enda brattere nedover i Sør-Trøndelag. Totalmarkedet endte på 227 registreringer, og posisjonen som markedsleder måtte deles mellom New Holland og Massey Ferguson. Begge registrerte 48 traktorer, 7 flere enn John Deere på tredjeplass.

I Telemark klatrer Deutz-Fahr helt opp til en delt andreplass med Massey Ferguson, begge med 18 registreringer. Helt på topp befinner Valtra seg, noe de også gjorde i 2013. New Holland, som lå rett bak Valtra i 2013, faller ned til en fjerdeplass, rett foran John Deere.

Troms har tradisjonelt sett vært et godt marked for Zetor, og i 2014 opprettholder tsjekkerne sin posisjon blant topp 5. Antallet registreringer faller dog fra 15 til 11 traktorer, godt nok for en fjerdeplass. I tet leder Valtra an, foran John Deere og MF som begge registrerer 16 traktorer hver.

Vest-Agder er det fylket der Claas oppnår sin høyeste markedsandel. Deres 13 registreringer gir en markedsandel på 11,8 prosent, og plusser vi på markedsleder Valtra sine 30 traktorer, ender Lantmännen Maskin opp med hele 39,1 prosent.

I Vestfold taper både John Deere, Claas, Valtra og New Holland markedsandeler til sine konkurrenter. Øvrige merker registrerer derimot flere traktorer enn i 2013, noe som fører både Case IH og Deutz-Fahr inn på topp 5. Begge øker antallet registreringer med seks enheter, og havner på henholdsvis 11 og 14 traktorer.

Østfold er Eik-fylket nummer én, som i fjor. MF topper med 45 traktorer, over det dobbelte av nestemann på lista. Fendt registrerer 3 færre traktorer enn i fjor, men samlet sett oppnår likevel Eik en markedsandel på hele 42,6 prosent. I bunn av lista kommer New Holland inn, og skyver dermed Deutz-Fahr ut av topp 5.

Neste artikkel

To dekk i ei pakke fra Michelin