Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye regler for traktoren i veitrafikken trer endelig i kraft!

Breddereglene er myket opp, tillatt kjøreavstand økt - og kjettingkravet forankra i sunt bondevett

Statens Vegvesen proklamerer i dag at regelverket for traktoren i vegtrafikken endelig får mer praktiske tilnærminger, tilpasset dagens maskiner og bruksmønster.

Representanter for landbruksnæringa har i lengre tid etterlyst klarere regler for slik kjøring. Ei arbeidsgruppe ledet av Statens vegvesen har jobbet fram endringene. De andre deltagerne i gruppa har blandt annet vært Norges Bondelag, Arbeidstilsynet, Norsk Landbruksrådgivning og Maskinentreprenørenes Forbund.

Legg ut på langtur med god samvittighet

Endelig kom resultatene. Landbruksnæringa kan nå kjøre fem mil med brei traktor eller annet næringskjøretøy, målt i luftlinje, mot gammel regel med 34 kilometer vegstrekning med traktor og annet landbruksutstyr.

Dette innebærer at landbruksmaskin med bredde inntil 3,50 m tillates kjørt på offentlig veg innenfor en radius på 50 km målt i luftlinje fra der foretaket som eier, leaser eller leier kjøretøyet er hjemmehørende.

Bredderegelverket løsnes

Annonse

Et annet svært sentralt moment, er at det nå også blir enklere å ferdes langs offentlig veg uten redskap montert om du kjører med breihjul eller tvilling. Tidligere har en måtte ha montert et redskap som var like bredt eller breiere enn traktorens bredde for å ha lov til å kjøre langs vei om dekkenes ytterkant gav traktoren ei bredde over 2,55 meter. Fra nå tillates kjøring med tom traktor, uten redskaper montert mellom skiftene det arbeides på.

Dessuten heter det seg også at kjøring med bred landbruksmaskin til og fra jordbruksarealer, verksted, kjøp/salgssted og landbruksentreprenørkjøring nå blir en del av vilkåret om "vanlig bruk".

Kjettingkravet forankres i sunt bondevett

Og til sist; omsider har det nokså tåplige kravet om at enhver traktorsjåfør må ha med tre kjettinger, to til drivende aksel og en styrekjetting, mellom 1. november og andre påskedag - uavhegig av vær og føre. Fra nå er kjettinger til traktor er kun påbudt der det er forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.

Forskriftsendringen trådte i kraft 15. januar 2020.

Tilpasset dagens krav

-Bakgrunnen for endringene er at Samferdselsdepartementet ønsker et enklere regelverk for dem som kjører brede landbruksmaskiner (inntil 3,55 m) på offentlig veg og å sikre lik praksis. Færre gårder, mer samdrift, maskinsamarbeid, mer leid jord og lengre kjøreavstander skaper behov for å kunne kjøre lengre, sier Asia Akther i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med endringene i en pressemelding.

Norges Bondelag skal i samarbeid med Statens vegvesen, framover sørge for bedre kunnskap om og praktisering av reglene om merking av bred transport for å ivareta trafikksikkerhetshensyn, heter det seg i samme nyhetsbrev.

Neste artikkel

Beltepåbud innføres for traktor