Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

New Holland tester selvkjørende traktor

Skal gjennom stort testprogram på vingård i California.

CNH og New Holland Agriculture skriver i en pressemelding at sistnevnte har inngått et samarbeid med vinprodusenten E.& J. Gallo Winery om testing av en selvkjørende T4.110F i på en av deres vingårder i California.

Forbedrede komponenter

Vintraktoren er utstyrt med New Hollands selvkjørings-teknologi, som de kaller NHDrive. New Holland opplyser at de inn mot denne testrunden har videreutviklet flere komponenter i systemet. De har hatt spesielt fokus på å forbedre sensorene som føler og oppfatter traktorens omgivelser, samt signalmottakerne.

Under testinga på vingården vil traktoren bli brukt i samtlige arbeidsoperasjoner innen vindyrking, og New Holland håper at dette skal gi dem verdifull erfaring, som også kan være overførbart til andre typer jordbruksarbeid.

Tre grader av selvkjøring

Annonse

NHDrive skal kunne tilby tre ulike nivåer på traktorens selvkjøring. Den første og enkleste kalles Operator Assisted Autonomy, eller “operatør-assistert selvkjøring”. Her brukes selvkjøringssystemet som en hjelp til en sjåfør som sitter i traktorhytta.

Det neste nivået kalles Supervised Autonomy, eller “overvåket selvkjøring”, der en person er til stede på jordet og overvåker de ubemannede kjøretøyene.

Det mest avanserte selvkjøringssystemet kalles Full Autonomy, eller “full selvkjøring”. Som navnet tilsier er dette et system der traktorene kjører helt på egenhånd, og man trenger ikke å ha personer til stede under arbeidet.

Vil bidra til et bærekraftig landbruk

New Holland skriver i pressemeldingen at de mener selvkjørende maskiner vil spille en nøkkelrolle i å sikre landbruket økonomisk og miljømessig bærekraft i fremtiden. De mener at ved å la maskinene gjøre de enkle og gjentagende oppgavene, kan gårdbrukeren og arbeiderne rette fokuset mot oppgaver som krever mer kunnskap og vurdering. De viser også til at en selvkjørende traktor kan løse mange oppgaver mer presist, med jevnere resultat, og med en jevnere arbeidsflyt gjennom dagen, enn en traktorfører kan.

Pressemeldingen sier ingenting om når New Holland forventer å ha sitt selvkjøringssystem klart for markedet.

Neste artikkel

Nytt navn på interessant utfordrer fra Case IH