Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endelig Elmia Wood igjen

Tordsdag 2 juni åpnes dørene igjen for Elmia Wood. Etter koronapause i 2020 er det endelig klart for en ny utgave av den svenske skogsbruksmessen.

PressebildeElmia Wood
PressebildeElmia Wood

Messen avholdes i skogen sør for byen Jönköping i Sverige, i perioden 2 til 4 juni 2022. Messa regnes for å være en av verdens ledende skogsmesser, og er en møteplass for skogeiere, entreprenører og andre som har sitt virke i skogen. Her utvikles ideer, kontakter opprettes og bransjen får mulighet til å vise fram det siste i teknikk. Her kan maskiner, verktøy og innovative løsninger kan beskues og prøves i sitt naturlige miljø.

Messearrangøren forteller på sine hjemmesider at messa i hovedsak blir et europeisk arrangement, siden pandemien fortsatt påvirker store deler av verden.

Rikholdig faglig program

Messa er ikke bare en maskinutstilling, også kompliserte problemstillinger vil bli løftet fram og diskutert.

Annonse

-Vi står ovenfor komplekse utfordringer med skogsskader og barkebiller, økt behov for avvirking, samtidig som mange påpeker at stående skog binder karbondioksid. Dette gjør at mange skogseiere idag spør se hvordan de skal bruke sin skog i framtiden sier messeansvarlig Anders Roman på Elmia, og fortsetter:

- Den senere tiden har skogens verdi og hvordan skogen skal brukes vært debattert kraftig, og det er tydlig for oss at skogens interessenter trenger en møteplass. Derfor satser vi på diskusjoner og paneldebatter på scenen fortsetter han.

Roman nevner også Eus sin taxonomi, klimaspørsmål, spørsmål rundt biologisk mangfold, samt fossilfritt skogsbruk som tema som vil bli disutert.

PressebildeElmia Wood
PressebildeElmia Wood

Neste artikkel

Skogskubotaen