Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

LRF starter entreprenøravdeling

Den svenske bondeorganisasjonen oppretter egen avdeling for entreprenørvirksomhet i landbruket.

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) kan kalles svenskenes motstykke til Norges Bondelag. De har over 140 000 enkeltmedlemmer, og jobber for vilkårene til de grønne næringene i vårt naboland. Siden sommeren 2017 har de jobbet med planleggingen av å starte en egen entreprenøravdeling, og til våren skal denne etter planen settes i gang.

Omsetter for milliarder

LRF.se skriver at nesten halvparten av alle svenske jordbruksforetak har virksomhet innenfor entreprenørbransjen. Administrerende direktør i LRF, Anders Källström, mener det dermed er helt naturlig for organisasjonen å starte en egen avdeling for dette.

- Entreprenørvirksomheten tilknyttet svenske gårdsbruk omsetter i dag for 12-13 milliarder kroner i året, og vokser fortsatt, sier Källström til organisasjonens egen nettside.

- Det er en av de største næringsvirksomhetene på gårdsnivå. Med denne utviklingen viser LRF at vi henger med i tiden, fortsetter han.

LRF Entreprenad kommer til å bli stiftet av LRF i samarbeid med organisasjonene Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens Riksorganisation, Skogsentreprenörerna og Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.

Annonse

- Med LRF Entreprenad tar vi et samlet grep om næringspolitiske spørsmål, juridiske spørsmål, offentlige anskaffelser, kompetanseutvikling og bransjesamordning. Vi synliggjør helt enkelt økonomien på landsbygda, sier direktør Källström.

Ikke aktuelt i Norge

Amund Johnsrud, seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, sier til traktor.no at han ikke kjenner til at det er planer om tilsvarende organisering her til lands.

Han forteller av LRF er organisert litt annerledes enn Norges Bondelag, og at en entreprenøravdeling ikke er like aktuelt for sistnevnte. Han påpeker derimot at Norges Bondelag jobber med flere temaer som har innvirkning på hverdagen og økonomien til bønder med tilleggsnæringer, og at alle bønder er velkomne som medlemmer.

- Vi jobber blant annet med å få klarhet i reglene for kjøring med traktor på offentlig vei. I tillegg jobber vi med skatte- og merverdiavgiftsregler for tilleggsnæringer i landbruket. Dette er saker som har mye å si for bønder som driver entreprenørvirksomhet, forklarer Johnsrud.

Neste artikkel

Claas-traktor hos Sixt bilutleie