Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innfører EU-kontroll for traktor

Fra 2021 må du vise traktoren din annethvert år.

Statens Vegvesen skriver i en pressemelding at det fra 2021 vil bli innført krav om periodisk kjøretøykontroll, eller såkalt EU-kontroll, på traktorer med konstruktiv hastighet over 40 km/t.

- Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, og reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei. Har du traktor som bare brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra kravet om kontroll, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør for tilsyn og kontroll hos Statens Vegvesen.

Egenerklæring

Et av spørsmålene som trolig kommer til å bli mye diskutert blant traktoreiere er unntaket for egentransport i primærnæring, og hvordan dette skal håndheves. Harsem sier til traktor.no at dette vil gjennomføres med et egenerklæringsskjema, der traktoreier bekrefter at traktoren bare sporadisk kjøres på offentlig vei, og at dette kun er i forbindelse med nevnte egentransport.

Annonse

– Dette blir et system som i stor grad bygger på tillit mellom bransjen og Statens Vegvesen, sier Harsem.

Gjelder lastebil-konkurrentene

Dersom en traktor for eksempel blir stoppet i en teknisk kontroll, kan kjøringen på offentlig vei vurderes opp mot traktoreierens egenerklæring. Dersom det viser seg at kjøringa ikke er i tråd med kriteriene for unntaket, vil traktoren bli tatt inn i det vanlige kontroll-systemet. Harsem sier at det i mange tilfeller vil være åpenbart at transporten er i tråd med unntaket, for eksempel ved kornlevering.

– Ordningen med periodisk kjøretøykontroll er ment å fange opp den delen av traktorbransjen som konkurrerer direkte med transportnæringen, sier Harsem.

Når det gjelder hvilke punkter som skal sjekkes på traktor-kontrollen sier Harsem at de i tiden fram til bestemmelsen trer i kraft vil jobbe med å utvikle veiledere og instrukser for kontrollpersonell.

Neste artikkel

Styrer seks lokasjoner i Eik-kjeden