Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hadeland Maskindrift skal vedlikeholde i Oslo

Hadeland Maskindrift, som er eid av svenske Green Landscaping Group AB er tildelt en driftskontrakt med Oslo kommune, verdt inntil 660 milloner kroner. Kontraktsperioden er fire år, med opsjon på ytterligere to år

Vedlikehold: Hadeland Maskindrift fikk kontrakten med Oslo kommune. En lang rekke vedlikeholdsoppgaver skal utføres både sommer og vinter.
Vedlikehold: Hadeland Maskindrift fikk kontrakten med Oslo kommune. En lang rekke vedlikeholdsoppgaver skal utføres både sommer og vinter.

Oppgavene består av vintervedlikehold som snørydding, sand og saltstrøing av hoved og sideveier samt gang og sykkelveger. Vårsesongarbeid som kosting og rengjøring skal også utføres, og på sommeren skal annet vedlikehold utføres av selskapet. Dette inkluderer utbedring av drenssystemer, kantstein, utbedring av asfalt samt stell av grøntarealer og en rekke andre oppgaver.

- Vi er stolte for nok en gang få tilliten til Oslo kommune. Denne kontrakten er selvsagt viktig for oss. Jobben i denne kontrakten skal utføres 365 dager i ået, og sikrer våre ansatte en stabilitet for våre ansatte, sier administrerende direktør Ola Kjos i en pressemelding.

– Hadeland Maskindrift har hatt denne kontrakten siden 2018, og har utviklet gode og effektive arbeidsrutiner for hva som må utføres Vi er god kjent med de varierte oppgavene som må utføres, og har et godt samarbeid med kunden. Dette er den største kontrakten i Oslo, og det føles veldig bra å være med å holde hovedstaden ren og tilgjengelig. Vi skaper verdier for samfunnet, konkluderer Kjos i pressemeldingen

To tilbydere

Det var to entreprenører som ga sine tilbud til Oslo kommune på denne kontrakten som har navnet BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum

Hadeland Maskindrift hadde en pris på rett i underkant av 110 milloner kroner pr år, mens Vaktmesterkompaniet ville ha rett i underkant av 130 milloner kroner pr år for å drifte vegnettet i Oslo. Anbudet var sånn utfomet at pris telte 70 prosent, mens miljø og klima var vektet med 30 prosent.

Om selskapet

Hadeland Maskindrift ble stiftet i 2007. Selskapet oppga i 2019 å ha i underkant av 100 ansatte, og omsatte for i overkant av 208 milloner norske kroner. Selskapet ble i 2020 solgt til svenske Green Landscaping Group AB

Neste artikkel

Feirer jubileum med spesialutgave