Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endelig bevegelse i bredderegel-saken

Rapporten fra arbeidsgruppa er klar.

Tvilling: Kjøring med traktor med tvillinghjul er blant temaene som er omtalt i den ferske rapporten. Foto: Espen Syljuåsen
Tvilling: Kjøring med traktor med tvillinghjul er blant temaene som er omtalt i den ferske rapporten. Foto: Espen Syljuåsen

Forrige gang vi hørte noe om framdrifta i saken om opprydding i reglene for kjøring med bred redskap på vei, var da Samferdselsdepartementet purret opp et svar fra arbeidsgruppa, og ba dem levere sin rapport innen 10. oktober. Et par dager senere presiserte Amund Johnsrud, som er seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, at det ikke var arbeidsgruppa som var årsaken til forsinkelsene. Johnsrud, som sitter i arbeidsgruppa, sa den gang til traktor.no at det var mangelfull kommunikasjon mellom direktorat og departement som var problemet. Han mente imidlertid at arbeidet da skulle gå fortere, fordi representanter fra Samferdselsdepartementet skulle bli med i gruppa.

Rapporten endelig sendt

Arbeidsgruppa har, i tillegg til Johnsrud fra Norges Bondelag, bestått av representanter fra blant andre Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk og Landbruks- og Matdepartementet. I en artikkel på bondelaget.no står det nå å lese at rapporten fra gruppa endelig er oversendt Samferdselsdepartementet. Der vil den bli behandlet videre, og trolig legge grunnlaget for endring av dagens regler. Rapporten, samt et brev fra Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving med enkelte tilleggskommentarer, kan leses i artikkelen på bondelaget.no.

Avstand, kjetting og tvillinghjul

Arbeidsgruppa har sett på flere problemstillinger ved kjøring med traktor og redskap på offentlig vei. Blant annet har de foreslått å endre avstandsbegrensningen for kjøring med brei redskap fra 34 kilometer veistrekning, til 50 kilometer i luftlinje. Dette kommer til å gjøre en stor forskjell for mange, i tillegg til at det vil bli enklere for myndighetene å håndheve.

I dag er det krav om å ha med tilstrekkelig antall kjettinger til traktor ved kjøring på offentlig vei fra 1. november til første mandag etter påske. Arbeidsgruppa har i sin rapport foreslått å endre kravet til å kun gjelde dersom det er sannsynlig at man vil kjøre på snø- eller isdekt vei.

Når det gjelder kjøring med tvillinghjul eller breie dekk, som gjør at traktoren blir over 2,55 meter brei, er dette i dag kun tillatt dersom man har like brei redskap bak traktoren. Arbeidsgruppa mener dette er et upraktisk og urimelig krav, blant annet om man skal flytte redskap ut på jordet i våronna. Det er derfor foreslått å fjerne denne regelen, slik at traktorer kan kjøre på veien med tvillinghjul, også uten brei redskap montert.

Fokus på merking

Samtidig som at reglene kanskje skal forenkles og gjøres mer romslige blir det selvfølgelig også satt enkelte krav. Ett av fokusområdene arbeidsgruppa har satt er å øke bevisstheten rundt merking av bred redskap.

- Alle slepte maskiner skal selvsagt ha kjørelys, blinklys og bremselys bakover. Breie maskiner skal merkes med refleksplater ytterst, og som regel også posisjonslykter. Det finnes som regel tilgjengelig utstyr fra maskinleverandørene, men av en eller annen grunn har vi vært dårlige til å bruke sånt, sier Amund Johnsrud til bondelaget.no

Jogeir Agjeld, som er rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, forteller at det er noe usikkerhet rundt om Vegdirektoratet vil godta merkinga som er vanlig i EU, eller om det vil bli egne norske regler.

- Så snart alle avklaringer er på plass, vil vi invitere maskinbransjen til å bli med på en stor merkedugnad. NLR og Bondelaget vil bidra til å spre informasjon om hvordan dette skal gjøres på en skikkelig måte. Det handler tross alt om trygghet, og ei billig forsikring mot at ting går galt, sier Agjeld.

LES OGSÅ: Bondelaget fornøyd med at Solvik-Olsen vil rydde opp i traktorkaos

LES OGSÅ: Løsning i sikte for bredderegler?

LES OGSÅ: -Ballen ligger helt klart hos myndighetene

Neste artikkel

Feirer jubileum med spesialutgave