Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danish Agro sikter mot 22 forhandlere

Kutter kraftig i Sverige, bevarer antallet i Norge.

Allerede fra oktober 2016 overtager Danish Agro importen av Claas i Sverige og Norge. Det vil høyst sannsynlig ende på åtte hovedforhandlere i Sverige og 22 i Norge. Foto: Claas.

Til å begynne med var planen at Danish Agro kun skulle overta det norske marked i år, og Sverige senere. Nå blir det allerede til høsten i begge land.

– I Sverige blir det åtte hovedforhandlere, mens det i Norge blir 22, uttaler Jens Skifter, administrerende direktør i det netopp nyetablerete Danish Agro Machinery Holding A/S til Maskinbladet.

– Det er en kraftig reduksjon i antallet forhandlere i det svenske markedet, og de nye forhandlerne kommer derfor til å dekke et stort område. Med et marked i tilbakegang, stadig større driftsenheter og dermed større maskiner, kan det ikke fortsatt opprettholdes en forhandlerstruktur med 20 kilometer til den neste maskinhandleren, forteller Skifter.

LES OGSÅ: Jens Skifter går fra Claas til Danish Agro

Økt spesialisering

Gjennom en konsentrasjon av færre hovedforretninger ønsker Claas å gi medarbeidere både i salg, men spesielt også i service, mulighet for at man som tekniker kan spesialisere seg på basis av et større antall maskiner av samme type.

– Dermed økes kompetansen og kundenes tilfredshet - og det er jeg sikker på at svenske kunder vil merke positivt, forklarer Jens Skifter.

Der er i tillegg opprettet et nytt selskap i hvert land til å etablere den nasjonale struktur og organisasjon, i det som vil være et Claas salgsselskap som i varetar den daglige forretning i direkte dialog med Claas som hovedleverandør, og sikrer støtte til forhandlerne på både dansk, norsk og svensk, i samarbeide med Claas.

Jens Skifter har brukt de siste ukene på å få forhandlerstrukturen på plass i Sverige og Norge. Som i Danmark er strategien i Norge og Sverige at man for alt i verden vil sørge for å beholde den kunnskap og ekspertise som allerede finnes i markedet.

– I Sverige er den nåværende forhandlerstruktur 100 prosent eid av Lantmännen Maskin, og derfor skal vi ut og finne nye forhandlere i hele landet. Lantmännen har vært Claas-forhandler i Sverige siden 70-årene, så det er naturligvis en meget stor oppgave som tar sin tid etter at Lantmännen i oktober 2015 sa opp samarbeidet med Claas i Sverige, og meddelte at man trekker seg ut av maskinhandel i Danmark og i Norge, når Claas-kontrakterne utløper.

Jens Skifter forteller at fordelen ved større forhandlere er at service og kunnskap kommer mer i høysetet. Det er tross alt lettere for en montør å feilsøke på en skurtresker hvis han aldri har arbeidet med annet, enn for den maskinforretning som kanskje kun har fem skurtreskere kjørende.

I en periode vil importen av Claas i Sverige ved Swedish Agro Machinery AB kjøre parallelt med Lantmännen Maskin, i det ingen ønsker at kundene skal bli skadelidende.

– Vi gjør alt hva vi kan for å være klar med en base fra oktober 2016 i Sverige, og det betyr også at vi skal finne en lokasjon til et nytt sentrallager for Claas-reservedeler.

Det er dog planlagt at alle private forhandlere i de tre landene blir koblet direkte på Claas sitt tyske hovedreservedelslager, som det allerede er skjedd i for eksempel i Nederlend. Dette blir operativt i Norge og Sverige fra oktober 2016.

Norge er nesten på plass

Annonse

I Norge er situasjonen som kjent en smule annerledes, da det finnes et antall private forhandlere som ønsker å fortsette med Claas i den nye struktur – og i andre deler av landet blir det inngått samarbeid med nye forhandlere, uten at Skifter ønsker å gå noe mer i detalj rundt dette.

– Dessuten er det fem stillinger som vil følge med over til Norwegian Agro Machinery AS i den nye struktur for Norge, så her er vi på rett spor, og vi overtar Claas-importen i Norge helt og fullt fra oktober 2016.

Ovenfor traktor.no presiserer Skifter at det fortsatt gjenstår et betydelig arbeid før alt er landa i Norge. Flere forhandlere vi har vært i kontakt med har eksempelvis ennå ikke fått noen betingelser på bordet. Nå er imidlertid det viktigste på plass, framhever Skifter.

– Selskapet Norwegian Agro Machinery er stiftet. Fundamentet er på plass, så nå kan vi begynne å bygge hus.

LES OGSÅ: Claas ser for seg flere, ikke færre forhandlere i Norge

Mellomtittel

Jens Skifter legger ikke skjul på at Sverige og Norge på nåværende tidspunkt har høyeste prioritet hos Danish Agro, da det er her man overtar Claas-importen først. Importen i Danmark overtas senest i 2018, og her er strukturen utviklet positivt de siste årene:

– Vi vil gjerne holde fast i de privateide forhandlerne i Danmark, da de er ryggraden i salget og service av Claas-maskinene. Men det er klart at det på bakgrunn av den løpende strukturutviklingen i landbruket generelt kanskje vil være en naturlig utvikling i retning av større Claas-forhandlere på sikt i Danmark, og mon tro om ikke det også gjelder de øvrige traktormerkene også.

Danish Agro er åpen for å se på den fremtidige stukturen i Danmark i samråd med de danske Claas-forhandlere, hvor det kanskje skal skje et generasjonsskifte, og hvor det kanskje ikke er noen til å ta over.

– Danish Agro utvikler den nye strukturen i et meget tett parløp sammen med Claas i Tyskland, som naturligvis følger opp sammen med de tre landene i den pågående prosess, påpeker Jens Skifter.

LES OGSÅ: Danish Agro - en ny aktør i det norske maskinmarkedet

LES OGSÅ: Claas-importør på plass, men hvem skal selge

Neste artikkel

Parallellimport av Kivi-Pekka