Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Beltepåbud innføres for traktor

Fra og med første juli 2020 innfører arbeidstilsynet krav om bruk av setebelte i traktor

Jørgen Skjelin, produktsjef for Fendt hos Eikmaskin viser korrekt bruk av setebelte. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Jørgen Skjelin, produktsjef for Fendt hos Eikmaskin viser korrekt bruk av setebelte. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Traktorer har stått for omlag halvparen av dødsulykkene i landbruket, og det har lenge vært diskutert et obligatorisk krav om setebelte i traktor. Nå er påbudet altså en realitet, og det innføres med virkning fra 1. juli 2020 et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor

Jordbruksnæringen er en næring som har svært mange dødsulykker, spesielt i forhold til antall sysselsatte. Flere gjennomganger Arbeidstilsynet har utført, viser at traktorulykker står for omtrent halvparten av dødsulykkene innen landbruket. Det er antatt at et obligatorisk påbud om bruk av setebelte, vil ha en positiv effekt på denne statistikken.

Enkelte unntak

Det blir åpnet for visse unntak, for eksempel arbeid på islagt vann, og arbeid som medfører at man til stadighet må gå ut og inn av traktoren. Arbeidstilsynet vil jobbe sammen med Norges bondelag for å få på plass en veiledningstekst, samt presisering av unntakene.

Brutal statistikk

Statens vegvesen utførte i 2015 en undersøkelse, der de fastslo at manglende setebelte påvirket skadeomfanget i nesten 1/4 av alle dødsulykker med traktorer involvert.

En spørreundersøkelse gjennomført for arbeidstilsynet høsten 2019, viser at 4 av 10 aldri benytter setebeltet ved kjøring utenfor offentlig veg. Bare 18 prosent oppga at de alltid brukte setebeltet. Dette til tross for at hele 25 bønder i undersøkelsen hadde veltet med traktor siste fem årene, mens 44 bønder hadde opplevd å nesten velte.

Traktorvelt: Her slapp føreren unna med skrekken, og litt såret stolthet. Beltet ble benyttet og føreren slapp uskadet fra hendelsen.
Traktorvelt: Her slapp føreren unna med skrekken, og litt såret stolthet. Beltet ble benyttet og føreren slapp uskadet fra hendelsen.

Regelverket:

Reglene om beltebruk i traktor, kan du studere videre i forskrift om utførelse av arbeid, § 19-4, sjette ledd hos Arbeidstilsynet.

Neste artikkel

Løfter seg til nye høyder