Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– A-K maskiner er ikke til salgs

Styreleder Dag J. Opedal med klar tale.

Magasinet Traktor møtte Opedal i Bertel O. Steens hovedkontor på Lørenskog. Det som opprinnelig er landets eldste bilimportør, etablert i Christiania i 1901, valgte 107 år etter å kjøpe A-K maskiner. I deres tid som eier har traktorimportøren et akkumulert resultat før skatt på minus 92,5 millioner kroner.
Magasinet Traktor møtte Opedal i Bertel O. Steens hovedkontor på Lørenskog. Det som opprinnelig er landets eldste bilimportør, etablert i Christiania i 1901, valgte 107 år etter å kjøpe A-K maskiner. I deres tid som eier har traktorimportøren et akkumulert resultat før skatt på minus 92,5 millioner kroner.

Næringslivsmannen, med mangeårig karriere fra Orkla, gikk inn i rollen som styreleder i A-K maskiner og morselskapet Bertel O. Steen Agri ved årsskiftet 2014-15, en rolle han overtok etter Jon Espen Wergeland Asheim. Skuta han overtok, har levert økonomiske resultater som er alt annet enn imponerende, minus 44 millioner kroner i 2015 og minus 86,2 millioner året i forveien. Nå skal imidlertid skuta være justert inn på rett kjøl.

Helhetlig omstillingsplan

A-K maskiner har tapt 149 millioner kroner på tre år. Hvilke tiltak har styret iverksatt for å snu dette?

– Styret og ledelsen har iverksatt en helhetlig og omfattende omstillingsplan. Tiltakene kommer til å gi gode resultater, både på omsetning og bunnlinjen. Vi ser allerede de første effektene.

Omstillingsplaner har det vært snakket om i A-K i flere år nå. Er det nå snakk om en ny plan?

– Arbeidet satte vi gang på slutten av høsten i fjor. Det har vært gjort mye godt arbeid tidligere også, men markedet og rammebetingelsene endrer seg. Blant annet har valutakurs-utviklingen vært utfordrende.

– Dette er en helhetlig plan med sterkt fokus på gode kundeopplevelser og god drift internt. Evner vi å begeistre bonden, da tror vi mye er gjort. Samtidig er det avgjørende med god drift internt, slik at samspillet fra jord til bord er 100 prosent. Dette er våre to innfallsvinkler i omstillingen.

Bla deg gjennom de siste to års hendelser hos A-K maskiner:

Dag Jakob Opedal

Styreleder i A-K maskiner og Bertel O. Steen Agri. Har en lang karriere i Orkla, der han blant annet var konsernsjef fra 2005 til 2010. Innehaver av en rekke styreverv i norsk næringsliv.

Har tro på god lønnsomhet

Hvilke er de viktigste kostnadsdriverne dere nå ser på?

– Det er mulig å gjøre noe med hele kostnadsbasen på om lag 1,2 milliarder. Alt fra priser og betingelser i forholdt til våre leverandører, til våre interne kostnader knyttet til bemanning og kapasitetsutnyttelse på verksteder. Hele tiden vil det være et potensial for å gjøre noe smartere og bedre.

Bertel O. Steen er involvert i flere bransjer, og bransjen som A-K opererer i, er blant de med svakest marginbilde. Hva mener dere er en akseptabel driftsmargin i landbruksmaskinbransjen?

– Vi tror at det går an å skape en hyggelig fortjeneste dersom man lykkes med gode kundeopplevelser og god intern drift. Ingen markeder er lette i dag, men vi tror det er rom for å hente god avkastning. Det ser vi at vi har på flere avdelinger.

Ny administrerende direktør, Erik Grefberg, har ingen bransjeerfaring fra landbruket. Hvordan vurderer styret behovet for slik kompetanse i toppledelsen og i styret? Hva har styret lagt vekt på når de har lett etter en ny direktør?

– Vi er veldig glade for å få Erik Grefberg om bord. Han er en erfaren og respektert leder, og han har meget gode resultater å vise til. Erik er flink til å motivere sine medarbeidere, har god teknisk forståelse, og han er dyktig til å forstå kundenes behov. A-K er heller ikke noe «one-man-show», og det er bygget opp en kompetent ledergruppe, som har tillit hos styret og eier. Han skal være en lagleder og trekke på den sentrale landbrukskompetansen som finnes på alle nivåer i A-K.

– Erik er allerede delvis i gang, og han vil få en grundig introduksjonsperiode. I løpet av september kommer han til å ha en måned der han reiser rundt til kunder, forhandlere og leverandører. Nettopp for å få en best mulig innføring. Samtidig er styret tilfreds med selskapets midlertidige sjef, Hasse Iwarsson.

Endringsledelse og eierinteresse

Ledere deles gjerne inn i de som går inn for å rydde opp (slik at selskapet eventuelt kan selges), eller lederen som bygger opp og videreutvikler. Er Grefberg ryddegutt eller byggegutt?

– Han er en som bygger og utvikler organisasjoner. Det var stor interesse for stillingen, og vi hadde mange søkere. Grefberg ble valgt fordi han lyktes i å skape topplinjevekst (økt omsetning) der han har vært tidligere. Han har klart å utvikle organisasjoner der medarbeidere plystrer på vei til jobb, plystrer på jobben og plystrer på vei hjem.

Hvor stor interesse er det for A-K maskiner i fra eierne?

– A-K er et viktig selskap for Bertel O. Steen. Selv om det har vært ujevne resultater, har eierne demonstrert sin langsiktighet og tro på selskapet. De har gjennom konkret handling vist at man støtter A-K med kapital og kompetanse. Eierne er opptatt av at A-K skal lykkes.

Det unike markedet i Norge

I Danmark og nå sist i Sverige har deres hovedleverandør, CNH, valgt å splitte Case IH og New Holland i to ulike distribusjonskanaler. Har det vært tema å separere New Holland og Case på lik linje som i Danmark og Sverige?

– Nei, det er ikke på vår agenda. Vi er opptatt av en god, lokal tilstedeværelse, en bred geografisk dekning. Det er ulike rammebetingelser og topografi i Skandinavia, så et godt oppsett i Norge vil skille seg fra våre naboland.

Vil A-K maskiner fortsette som før, eller er det aktuelt å privatisere de forretninger dere driver selv?

– Vi er fornøyd med delingen vi har nå, med 24 egeneide og 15 selvstendige forhandlere. Det synes vi er en fin miks, og vi har ingen planer om vesentlige endringer. Vi er opptatt av hvordan vi kan bedre effektiviteten i nettverket. Vi vil se på samarbeidsmodeller innenfor våre egeneide, som ikke nødvendigvis endrer lokal plassering eller antall, men der vi forsøker å hente ut synergier ved å koordinere og samhandle avdelingene imellom.

Strategiendringer

Nedleggelsen av A-K-avdelingen på Leira i Valdres, som nylig ble restartet av den selvstendige forhandleren på Gol, viste at strategiene deres må ha blitt lagt om. Hvorfor valgte dere å legge ned, selv om det gikk i pluss? Og hvorfor ville dere ikke selge til forhandleren på Gol, da han ønsket det?

– Vår hovedstrategi ligger fast, og den innebærer et bredt distribusjonsnettverk med 39 forhandlere. Det ligger ikke noe dramatikk i eksempelet Leira, ei heller er det egnet til å generalisere. Hvordan dette ble håndtert av tidligere ledelse, kan jeg ikke kommentere.

Ikke til salgs

Har A-K maskiner vært til salgs, eller er det aktuelt for eierne å selge om ikke resultatene bedres?

– Det er bare ett punkt på agendaen. A-K maskiner skal eies og lykkes. Eierne har demonstrert sin holdning gjennom handling. De har stilt med frisk kapital, selskapet er refinansiert. Vi ser at resultatene går i riktig retning. Effektene av handlingsplanen synes på bunnlinjen, så vi har på alle måter framtidstro.

– Det er viktig for bonden og markedet at det er flere alternativer. Det er sunt med konkurranse.

– Vi har et sterkt forretningssystem, gode produkter og langsiktige eiere. De aller fleste i ledergruppen har kommet inn de siste ett til to årene, og med ny ledelse der Erik er siste brikke, ligger alt til rette for å lykkes. Vi har stor tro på at selskapet beveger seg raskt mot sorte tall. Vi har sett positive måneder i år. Troen på å være svært nær, eller oppnå sorte tall på driften i 2016, er stor. Da er grunnlaget lagt for ytterligere framgang i 2017.

Om 2016 likevel ender med røde tall, og økonomien fortsetter i minus. Vil man fortsatt spytte inn penger, vil man fortsatt eie?

– Eierne og bankene hadde ikke gått inn om man ikke hadde hatt tro på A-K. De viser tillit til selskapets ledelse og organisasjon. A-K er ikke til salgs.

Dyre leiekontrakter?

Da Bertel O. Steen kjøpte A-K maskiner i 2008, opprettet tidligere eier Aage Bryn et eiendomsselskap, som A-K fortsatt i dag leier lokaler fra. Er dyr leie blant årsakene til minus-tallene?

– Det er riktig at vi sitter i en del leieforhold med Aage Bryn, men jeg ønsker ikke å kommentere de spesifikke betingelsene i avtaleverket. De fleste leieforholdene har en varighet noen år fram i tid. Vi har ellers et godt forretningsmessig forhold til Aage Bryn.

Annonse

Når kontraktene går ut, er det interessert i å kjøpe og eie eiendom selv?

– Det er naturlig å starte en dialog med Aage Bryn i god tid. Se om man kan komme fram til en god løsning for begge parter. Men dette ligger litt inn i fremtiden.

Snakke hverandre opp

Apropos noen år fram i tid. Hvordan ser A-K maskiner ut om 10 år?

– Det er vanskelig å titte inn i krystallkulen. Vi er avhengige av et dyktig landbruk og på en fortsatt politisk konsensus på dette punkt.

– Jeg mener det er viktig at aktørene innenfor landbruket gir hverandre heiarop, at man ikke prater hverandre ned i grøfta. Det er viktig at landbruket er innovativt, omstillingsvillig, at man samarbeider om kompetanse, at man skaper en positiv stemning rundt sektoren. Det er viktig for den allmenne oppfattelse og renomme. Jeg etterlyser noen ganger i bransjesammenheng en litt mer generøs omtale av aktørene og konkurrentene.

– For eksempel satset vi veldig på Agroteknikk 2015. Vi hadde en ny, stor stand, og la ned vel-investerte midler i utstillingen. Det er var et uttrykk for framtidstro, som jeg mener eierne burde få skryt for. De stiller opp, satser og står ved. Det mener jeg er positivt for bransjen.

Synergieffekter på tvers av bransjer

I Danmark ser vi en kopi av Bertel O. Steens inntog i landbruket. En stor bilimportør har gått inn og overtatt nesten alle John Deere-forhandlerne. Hvilke synergier klarer man å hente ut av denne kombinasjonen, bil og landbruk?

– Det finnes synergieffekter, og verdikjedene er ganske like. Bertel O. Steen har så langt ikke hatt det på topp av agendaen, men det finnes samarbeidsmuligheter. Blant annet når det gjelder kompetanse.

– Det er nok enda mer synergieffekter i A-Ks satsing på landbruk og anleggsmaskiner. Vi bearbeider den samme kundegruppen med et større sortiment. Vi bygger på det eksisterende salgs- og serviceapparatet, og produktene kommer fra vår hovedleverandør. Bonden er ballets konge for A-K!

Dette har skjedd i A-K maskiner de siste to årene:

23.05.16 Ny sjef på plass hos A-K maskiner

06.05.16 A-K satsing i Valdres: – Dette tror jeg blir bra

03.05.16 A-K restarter i Valdres

02.05.16 – Sorte tall er målet, og dit er vi på vei

02.05.16 A-K maskiner har tapt 149 millioner på tre år

12.02.16 Gunnar Thorud går av som A-K-sjef

26.01.16 Case anleggsmaskiner inn i 40 A-K avdelinger

06.01.16 A-K fusjonerer landbruk og anlegg

06.10.15 A-K maskiner tapte 86 millioner i 2014

21.08.15 14 spørsmål og svar med Gunnar Thorud

19.08.15 Nye ansikter på plass hos A-K

02.06.15 A-K: – Vanskelig å følge opp fjoråret

07.04.15 Case IH og New Holland splittes i Sverige

17.03.15 Slutt for A-K på Kongsvinger

15.01.15 Færre og større avdelinger hos A-K

22.12.14 Svak norsk krone gir kraftig prisoppgang

12.12.14 Små marginer i traktorbransjen

06.06.14 A-K maskiner overtar Case Construction

13.05.14 Satser på ungt, friskt blod

Neste artikkel

Parallellimport av Kivi-Pekka