Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lantmännen har ikke gitt opp å tjene penger i Norge

Skal fortsatt eie Akershus Traktor, forutsatt lønnsomhet.

Lantmännen Maskin AB har siden 2005 hatt eierinteresser i Akershus Traktor, via sitt norske importselskap Lantmännen Maskin AS. Håkan Pettersson (innfelt bilde), senior visepresident og sjef for maskinsektoren i Lantmännen, har vært både styreleder og styremedlem i Akershus Traktor, som de framover ønsker å dele eierskapet til, sammen med BR Industrier. (Foto: Akershus Traktor / Lantmännen)
Lantmännen Maskin AB har siden 2005 hatt eierinteresser i Akershus Traktor, via sitt norske importselskap Lantmännen Maskin AS. Håkan Pettersson (innfelt bilde), senior visepresident og sjef for maskinsektoren i Lantmännen, har vært både styreleder og styremedlem i Akershus Traktor, som de framover ønsker å dele eierskapet til, sammen med BR Industrier. (Foto: Akershus Traktor / Lantmännen)

Akershus Traktor har gjennom de siste fem åra hatt et akkumulert resultat før skatt på minus 43 millioner kroner, men har, ved hjelp av konsernbidrag på 50 millioner kroner fra morselskapet Lantmännen Maskin AS, likevel holdt det gående. Spørsmålet er om pengestrømmen vil fortsette, nå som overskuddsvirksomheten Lantmännen Maskin AS er lagt ned i Norge, og pengene av den grunn må hentes direkte fra morkonsernet i Sverige. Vi ringte til topps i Lantmännen for å få svar på hva som skjer, nå som svenskene skal eie firmaet Akershus Traktor sammen med BR Industrier.

Null-spill i Norge

Dere selger halvparten av aksjene i Akershus Traktor, betyr det at dere ikke har gitt opp å tjene penger, eller at dere fortsetter som eier for å ta igjen noe av tapet?

– Det er ikke slik at vi har tapt penger hele tiden, men det er vanskelig å være forhandler, og derfor har vi rasjonalisert og skapt dagens Akershus Traktor. Vi har stor tro på overskudd, selv om jeg ikke vil uttale meg om hva slags beløp vi ser for oss, sier Håkan Pettersson, senior visepresident og sjef for maskinsektoren i Lantmännen.

Pengene som er tilført Akershus Traktor er gitt som lån og konsernbidrag fra Lantmännen-konsernet.

– Vi har sett maskinvirksomheten i Norge under ett, selv om importvirksomheten og forhandler-delen har vært to separate selskaper. Akershus Traktor har hatt en tøff situasjon over noen år, blant annet fordi de ble slått sammen med Lantmännen Maskin Midt-Norge, der det var store underskudd. Nå vil vi balansere opp bedriften og sørge for at vi er beredt for framtiden, fortsetter Pettersson.

Sterk eierstruktur

Nå forventer det bondeeide svenske samvirke, som driver omfattende virksomhet i hele Nord-Europa, at Akershus Traktor fortsetter resultatforbedringene man har sett i 2014 og 2015, på tross av at Akershus Traktor nå går inn i en tøff tid med flere endringer i sortimentet.

– Det har startet ganske bra, og forretningsplanen skal ta oss til en bedre posisjon og en bedre lønnsomhet, forteller Pettersson.

Håkan Pettersson, senior visepresident og sjef for maskinsektoren i Lantmännen.

Per dags dato er ikke alle betingelser avklart mellom BR Industrier og Lantmännen, da kun en intensjonsavtale (Letter of Intent) er tegnet. Den endelige avtalen forutsetter også godkjenning fra Konkurransetilsynet.

– Man kan diskutere om den ene parten skulle hatt litt mer eller litt mindre, men vi fant ut at 50/50-eierskap var en god løsning, for å vise at det er to parter som står sammen bak en sterk eierstruktur. I disse dager holder vi på med aksjonæravtalen. Der det vil komme fram hvem som gjør hva, sier Lantmännen-direktøren.

Eierskapet forutsetter lønnsomhet

Petterson er imidlertid tydelig på at Lantmännen fortsatt er en langsiktig eier av Akershus Traktor, uten planer om å selge seg i overskuelig framtid.

– Vi fortsetter å eie, og vi har ingen tidsgrense på eierskapet. Vi vil få opp samarbeidet, stabiliteten og lønnsomheten. Og vi vil ha et godt samarbeid med Agco, som vi blant annet skal levere reservedeler for i hele Skandinavia. Får vi opp lønnsomheten er det ingen grunn til å selge, framhever Pettersson.

LES OGSÅ: Lantmännen tar hånd om Agcos delehåndtering

Men er det kjernevirksomhet for svenske bønder å eie en forhandlerstruktur i Norge, all den tid dere har lagt ned importvirksomheten som var mellomledd?

– Nei, det kan jeg ikke si. Men man kan også spørre seg, hva er kjernevirksomhet for svenske, norske, danske eller tyske bønder? Målet vårt er jo å holde varer og gi support til bønder på ulike måter. I Lantmännen har vi integrert oss framover i verdikjeden, gått inn i bakeri og næringsmiddelproduksjon, for på den måten å hjelpe landbruket.

– De andre store samvirkene i landene rundt oss opererer på samme måte, men vi har ulike strategier på det internasjonale markedet. Mange har ekspandert sin maskinvirksomhet, nå gjør vi litt tvert om og fokuserer mer på Sverige. Likevel finnes det ingen konflikt i å eie et selskap i Norge. Det må imidlertid være lønnsomt for at det skal være interessant, sier Petterson.

Så om dere har endt opp med å spytte inn 50 nye millioner om fem år, da selger dere tvert?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Nå må vi, sammen med BRI, sørge for at lønnsomheten skal opp på et rimelig nivå.

LES OGSÅ: Hvor mye mer enn kjernevirksomhet skal et tradisjonelt innkjøpsamvirke i landbruket drive med? DLG prøvde seg på produksjon av landbruksredskaper, men tapte 800 millioner danske kroner på sitt eierskap i Kongskilde. Lantmännen innskrenker sitt engasjement innen maskinbransjen til eget hjemmemarked, mens danske Danish Agro gjør det motsatte. I denne artikkelen ser vi på hvordan de nevnte ekvivalentene til Felleskjøpet agerer i markedet:

Flere ville kjøpe

I et intervju med Norsk Landbruk i fjor høst var du uenig i at dere har mislyktes med forretningene i Norge, til tross for de økonomiske resultatene. Hvorfor beholder dere virksomheten som har gått i minus, og ikke den som har gått bra?

– Importvirksomheten inngikk som en del av avtalen med Agco. Vi bredder oss i Sverige, men gir oss i Norge og Danmark. Da står vi igjen med Akershus Traktor, som har hatt lønnsomhetsproblemer men det er særlig på grunn av Midt-Norge. Samtidig gikk totalmarkedet ned, og summen ble som den ble.

Annonse

– Med denne løsningen får Akershus Traktor en sterk struktur. Vi er plassert i viktige geografiske områder, både hva gjelder traktor, redskap og tresker. Valtra-posisjonen er grunnmuren for Akershus Traktor, og det norske volumet ligger for en stor del i vårt område. Vi ser også gode muligheter for Fendt-treskerne i Norge. Det er viktig også fra vårt perspektiv at Valtra holder sine posisjoner, og at Fendt-treskeren også får en sterk posisjon.

Det er imidlertid flere som har ønsket å slå kloa i det nevnte markedet.

– Etter at vi publiserte vår nyhet om et tettere samarbeid med Agco hjemme i Sverige, har det vært interessenter for Akershus Traktor, men ingen av dem har vi hatt så nær dialog med, som vi har hatt med BR Industrier og Bjørn Rygg. Akershus Traktor er en stor forhandler både i norsk og europeisk sammenheng, og nå får vi en sterk norsk forankring, som ser potensialet i landbruket og har høye ambisjoner, avslutter Petterson.

Kommentarer til Akershus Traktors regnskapstall:

- Akershus Traktor har tapt 38 millioner før skatt siden 2012, da Lantmännen overtok alle aksjene. Akkumulert siden Lantmännen kjøpte seg inn i selskapet i 2005 er resultat før skatt -53,5 millioner kroner.

- Akershus Traktor har mottatt 50,2 millioner kroner i konsernbidrag fra sine eiere i perioden 2011-2015. I samme periode gikk morselskapet Lantmännen Maskin AS i overskudd med 51 millioner kroner før skatt.

- Etter at Lantmännen Maskin Midt-Norge ble fusjonert med Akershus Traktor i 2014, bokførte man nedskrivninger på 21,8 millioner kroner i regnskapet til Akershus Traktor.

- Akershus Traktor gikk forbi morselskapet i omsetning i 2015. Mens Lantmännen Maskin AS omsatte for 624 millioner, vokste Akershus Traktor sin omsetning til hele 643 millioner kroner.

RELATERTE ARTIKLER:

Akershus Traktor får ny eier

BR Industrier sikter mot resultaforbedring på 30 millioner i Akershus Traktor

Uproblematisk for Akershus Traktor å konkurrere med Eik om Fendt-tresker

Lely inn hos Akershus Traktor

Dette er Akershus Traktors nye leverandører

Svakere resultat for Lantmännen Maskin AB

Kongskilde får nye eiere

Små marginer i traktorbansjen

Ny sjef lover kundene et offensivt A-K

Neste artikkel

Parallellimport av Kivi-Pekka