Vi kjenner alle følelsen. Du vrir om tenninga. Til svar får du bare noen tamme vrinsk fra en motor, som knapt kan tørnes mer enn en runde eller to. Vi viser deg hvordan du finner strømtjuven!

Lekkasjer av strøm fra batteriet kan oppstå gjennom feil på komponenter som dynamo, releer, brytere eller gjennom skader på ledningsnettets isolasjon. Lista er lang. Å lete etter strømtjuven uten å arbeide systematisk, blir som å gå løs på prosjektet om å finne den viden kjente nåla i høystakken.

Begynn med batteriet

Et friskt og vitalt batteri er første bud for å unngå fåfengt feilsøking. Du må være helt sikker på at batteriet ikke sjølutlader. I batteriet pågår det alltid en viss kjemisk aktivitet, som innebærer at det kan utlades av seg selv. I et nytt batteri har dette vanligvis ikke noe å si, fordi aktiviteten er så lav at det ikke merkes. Problemene oppstår heller om batteriet er gammelt, og/eller har blitt tappet for strøm for mange ganger, typisk for traktorer som sjeldent brukes, eller som har et noe frynsete, elektrisk anlegg. Du bør derfor kontrollere batteriets tilstand med jevne mellomrom og lade det, om spenninga synker til under 12,5 volt. Om du lar det sjølutlade fullstendig, kan dette medføre at hele batteriet eller celler kortslutter. I så fall er batteriet verdiløst som noen starthjelp i traktoren.

Begynn med å se til at batteripolene er i god stand. Ta av klemmene, og inspiser disse innvendig. Se til at det ikke finnes krater og korrosjon. Løsne også boltene som holder batterikablene på plass, både på pluss- og jordingssida, og gjør rent. Dårlig kontakt er den mest utbredte syndebukken, og ofte kreves det kun ei enkel rengjøring av kontaktoverflater, for å få bukt med problemene. Ei klyse av ledninger for strøm til sjølmonterte ekstralys, koblet direkte til plusspolen, er også noe du kan gjøre klokt i å rydde opp i (1).

Sikring for sikring

Jakta på strømtjuven er svært enkel å gjennomføre. Alt du trenger er et multimeter - og gjerne en håndlanger. Metoden for å identifisere strømtrekket, er nemlig å sjekke krets for krets, gjennom å koble ut sikring for sikring.

Ta av batteriets minuspol, og sett multimeteret mellom batteripol og jordingsledning. Sørg for at tenninga ikke står på, og at det ikke er noen form for innvendig belysning i hytta eller liknende, som er aktivert. Sett så multimeteret på måling av ampere. Et strømtrekk på opp mot 100 milliampere er normalt, men om strømmen du måler kryper over en halv ampere, flytter du deg videre til sikringsboksen. Eksempelvis vil et strømtrekk på én ampere, tilsvarende 12 watt, lade ut et 160 amperetimers batteri på kun 13 timer (2).

Med amperemeteret tilkoblet, trekker du så ut sikring for sikring. Fortsett til utslaget forsvinner. Du har da funnet riktig krets. Om traktoren har ettermontert mye lys og utstyr, begynner du med å sjekke dette utstyrets sikringer først. Videre feilsøking foregår gjennom å sjekke over alle komponenter knyttet til kretsen. En typisk feil er at et relé kan ha blitt utsatt for fuktighet, og derved irret innvendig. Dette gjør at releet ikke åpner og stenger som det skal, og krypestrøm oppstår. Sjekk også eventuelle multikontakter mellom hytte og traktorkropp (3), (4).

Potensiell synder

Om du ikke klarer å finne noen feil gjennom å trekke ut og inn sikringene, kan problemene ligge i dynamoen/generatoren. Koble derfor fra ledningene inn til denne, og sjekk amperemeteret. Skulle du fremdeles ha en uforklarlig strømtjuv luskende, må du gå over ledningsnettet for å sjekke etter brudd og overledning før sikringsboksen, med andre ord på inntakssida (5).