Det forteller magasinet Profi.co.uk. Registreringene i EU endte samlet sett på 161 000 enheter, som var en nedgang på 9,6 prosent fra 2021 da det ble registrert 178 000 traktorer.

Frankrike fikk en nedgang på 1,4 prosent, og endte med 34 857 nyregistrerte traktorer. I Tyskland betegnes situasjonen som mer dramatisk, der falt registreringene med 12 prosent, og endte på 30 344 traktorer. I Italia gikk registreringene ned med hele 17 prosent, og endte på 20 217 traktorer.

Store tall

Tre av hovedmarkedene for traktorer i EU er Frankrike, Tyskland og Italia. Her omsettes faktisk hele 54 prosent av alle traktorer som selges i EU. De seks store produsentene Agco, John Deere, CNH, SDF, Kubota og Claas solgte til sammen 68 460 traktorer som de fikk registrert bare i disse tre landene alene.

John Deere hadde et spesielt godt år i Europa, og toppet lista i 17 land. Men Agco sine tre merker registrerte samlet sett flere traktorer enn John Deere i for eksempel Frankrike. Det samme var tilfelle i Italia.