Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil løfte landbruksteknikken sammen

Eikmaskin og Norsk Landbruksrådgiving har inngått en avtale som skal gi norske bønder hjelp til å utnytte tilgjengelig teknologi enda bedre.

Teamer opp: Disse står klar for å støtte brukere av AGCOs presisjonssystemer: Fra venstre: Jøran Aabel, Inge Wenn og Jens Gjølga (Eikmaskin/AGCO), Hans André Tandberg, Tor Harald Staddeland, Jogeir M. Agjeld, Lars Gunnar Flatvad, Atle Lende, Hans Jørgen Bjerva, Martin Eriksen, Rolf Einar Kordal, Gunstein Dyrdal og Truls Olve Terjesønn Hansen (NLR).
Teamer opp: Disse står klar for å støtte brukere av AGCOs presisjonssystemer: Fra venstre: Jøran Aabel, Inge Wenn og Jens Gjølga (Eikmaskin/AGCO), Hans André Tandberg, Tor Harald Staddeland, Jogeir M. Agjeld, Lars Gunnar Flatvad, Atle Lende, Hans Jørgen Bjerva, Martin Eriksen, Rolf Einar Kordal, Gunstein Dyrdal og Truls Olve Terjesønn Hansen (NLR).

Det forteller partene gjennom en pressemelding. Avtalen gjelder alle Eikmaskins traktormerker: Valtra, Fendt og Massey Ferguson. Den tar særlig for seg bruk av digitale verktøy, men den åpner også for rådgiving og støtte til andre maskiner og utstyrstyper.

Samarbeid: Godt samarbeid gir bedre resultat. NLR-rådgiverne Lars Gunnar Flatvad og Atle Lende.
Samarbeid: Godt samarbeid gir bedre resultat. NLR-rådgiverne Lars Gunnar Flatvad og Atle Lende.

- Både Eikmaskin og NLR ønsker at bøndene skal få fullt utbytte av den teknologien de har i hende. Vi har særlig tatt for oss hvordan eksempelvis styrefiler skal handteres inn og ut av terminalene i Massey Ferguson, Fendt og Valtra. NLR har god kunnskap om Skifteplan og andre driftsstyringsprogrammer, samt verktøy som CropPlan og Atfarm. Nå har rådgivere fra NLR også fått grundig opplæring i hva som skal til for at planene som legges flyter fint helt ut til redskapen, forklarer Jens Gjølga, ansvarlig for presisjonssystemene til eierselskapet AGCO i Norden.

10 rådgivere står klare

Sist høst var 10 av NLRs presisjonsrådgivere samlet på kurs, der de fikk en solid innføring i hvordan aktuelle datafiler handteres for at alt skal gå knirkefritt. Disse rådgiverne har et overordnet ansvar for å tilby råd og støtte til bønder over hele landet, hvis bonden ønsker det.

- Selgerne hos Eikmaskins forhandlere vil kjenne til hvem som kan bistå i sitt område, og de som legger gjødselplaner i NLR vil også kjenne til hvem av kollegaene som kan følge planen helt ut til redskapen, forteller Jens.

Samarbeid: Teknologi + agronomi = sant! Jens Gjølga (Eikmaskin/AGCO) og Jogeir M. Agjeld (NLR) mener det er fornuftig å utveksle kunnskap, slik at bønder som bruker disse traktorene kan få hjelp til å utnytte teknologien enda bedre.
Samarbeid: Teknologi + agronomi = sant! Jens Gjølga (Eikmaskin/AGCO) og Jogeir M. Agjeld (NLR) mener det er fornuftig å utveksle kunnskap, slik at bønder som bruker disse traktorene kan få hjelp til å utnytte teknologien enda bedre.

Lokal forankring

For å sikre god oppfølging, vil de aktuelle rådgiverne og selgere hos Eikmaskins forhandlere etablere kontakt seg imellom. Da kan det også åpne seg muligheter for andre typer samarbeid.

- Flere av våre rådgivere kan hjelpe med slikt som innstilling og bruk av redskap. Det gjelder både nytt og gammelt utstyr. Et eksempel er at en rådgiver i sitt område har en avtale med lokal maskinselger om at når det selges en ny plog, kan rådgiveren komme hjem til bonden og bistå med korrekt innstilling av plogen, forteller Jogeir M. Agjeld, som koordinerer presisjonsrådgiverne i landbruksrådgivinga.

Samarbeid: NLR-rådgivere på guidet rundtur i terminalen på en Fendt.
Samarbeid: NLR-rådgivere på guidet rundtur i terminalen på en Fendt.
Annonse

Fleksibel avtale

Det er også et poeng at avtalen skal være dynamisk: Hvis NLR eller Eikmaskin ser at det dukker opp et behov som dette samarbeidet kan bidra til å løse, lokalt eller nasjonalt, er systemene på plass slik at det går fort å løse saken. Det kan eksempelvis være at mange traktorer er levert med en funksjon det viser seg at få traktorførere utnytter. Derfor er heller ikke avtalen låst til kun å gjelde like etter kjøpsøyeblikket. Samtidig ligger det inne at de involverte rådgiverne skal få regelmessig oppdatering.

- Vi vil at de som kjøper utstyr av oss skal være trygg på at de får den hjelpen de trenger for å utnytte utstyret best mulig. Poenget er å gjøre det enklere å hente gevinsten fra teknologien. Våre folk skal på ingen måte springe fra ansvaret sitt, men med denne avtalen tar vi det litt lenger: NLRs rådgivere opererer i grensesnittet mellom vår teknologi og andre systemer, og de har solide kunnskaper i overgangen mellom maskin og agronomi, understreker Jens Gjølga.

Jogeir Agjeld supplerer:

- Det skal være lav terskel for å kontakte rådgiverne våre. De er der når som helst, og hjelper bønder med både nytt og gammelt utstyr. Prisen som bonden betaler er den samme, uansett farge og alder på maskina. Vi tror at bonden får best økonomi når funksjoner og teknologi som allerede er betalt, blir utnyttet fullt ut. Da kan det være god butikk å bruke noen kroner på hjelp og støtte.

NLR er både i dette samarbeidet og i andre samarbeidsavtaler opptatt av å hegne om sin uavhengighet. Derfor er NLRs posisjon som en nøytral aktør spesielt omtalt i avtaleteksten.

- Vi står fritt til å inngå liknende avtaler med andre aktører, vi kan gi tilsvarende råd til bønder som har maskiner av andre merker, og vi har ingen rolle i salgsprosessen, forklarer Jogeir.

Har du spørsmål, eller ønsker rådgiving, tar du enkelt og greit kontakt med noen som selger Fendt, MF eller Valtra, eller du kontakter NLR.

Plan:Posisjonsteknologien på traktoren kan gjerne få levert en plan, for eksempel med kjørelinjer fra Hans Jørgen Bjerva.
Plan:Posisjonsteknologien på traktoren kan gjerne få levert en plan, for eksempel med kjørelinjer fra Hans Jørgen Bjerva.

Neste artikkel

Valtra premierer bærekraft