Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samson får nytt nettverk i Norge

Fron Traktor Service AS, Solberg Mek Verksted AS, Røsholt Maskin AS og Ritro as får ansvar for salg og distribusjon av gjødselutstyret fra Samson og Pichon framover.

Pichon: Tankvogner fra Pichon blir fra første september distribuert og solgt av fire nye forhandlere i Norge.
Pichon: Tankvogner fra Pichon blir fra første september distribuert og solgt av fire nye forhandlere i Norge.

Dette forteller Samson i en pressemelding. Samson forteller at de har som intensjon å styrke tilstedeværelsen og nærheten til kundene i Norge. De har derfor utpekt fire nye forhandlere som alle vil representere både Samson og Pichon med start første september i år.

Kjent fra før

Jon Torgersen Fron Traktor Service AS forteller i pressemeldingen at de er kjent med produktene fra før

– Produktene passer godt inn i vårt firma sin strategi og produktportefølje, som i all hovedsak retter seg mot landbruket og landbruksentreprenører i Innlandet fylke. Det er viktig for oss, og vi vil ha stort fokus på, å gi også tidligere kunder av Samson og Pichon produkter god hjelp med deler og teknisk bistand. Vi har også tidligere i flere år vært forhandlere av Pichon og er slik godt kjent med produktene.

– Vi vil til enhver tid ha et godt utbygd delelager, samt et godt system for service på produktene. Gjennom våre avdelinger på Vinstra, Tynset og Stange vil vi være godt forberedt til å yte en god service til våre kunder.

Tørrgjødsel: Samson har et stort utvalg tørrgjødselvogner, som nå vil bli solgt av fire nye forhandlere i Norge
Tørrgjødsel: Samson har et stort utvalg tørrgjødselvogner, som nå vil bli solgt av fire nye forhandlere i Norge

Solberg i Vest

Roy Solberg forteller at at Solberg Mek er meget fornøyd med att har inngått eit samarbeid med Samson og Pichon.

– Denne utvidelsen av produktsortiment passer veldigt bra inn i resten av vårt system. Vi har også tidligere vert forhandlere av PICHON og har god erfaring med produktet og har eit godt utbygd delelager og service på produktene.

Røsholt i sør-øst

Også Røsholt Maskin i tidligere Vestfold er fornøyd med å inngå samarbeid med Samson og Pichon.

Annonse

– Denne utvidelsen av vårt produktsortiment sammenfaller godt med vår utvidelse av forretningen med ny avdeling på Hokksund. Å kunne levere de fremste produkter innen gjødselhåndtering er en styrke for oss. Dette er en svært viktig produktkategori som gir gode synergier med vår satsning på Krone gressutstyr sier Nils Jakob Røsholt.

– Som et ledd i vår utvidelse og nysatsning, kan vi stolt proklamere at vi nå har inngått et samarbeid med Samson og Pichon og deres velrenommerte gjødselprodukter. Dette er et godt kjent kvalitetsprodukt som utvilsomt vil bidra til å komplettere vårt sortiment og sammenfaller godt med den sterke økningen vi har hatt med Krone gressutsyr de to siste årene.

Ritro as i Trøndelag, Møre og nordover

– Med vår nyetablering på Steinkjer i tillegg til avdelingen på Fosen, vil vi nå kunne tilby disse premium produktene sammen med deler og service fra Møre og nordover sier Richard Leikvang hos Ritro as.

Neste artikkel

Tim med ny løsning for baklemmen