Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forhandlerkonflikt havnet i retten

Det har i lengre tid versert rykter og spekulasjoner rundt A-K maskiner sitt forhold til CNH i Norge, og ikke minst hva som skjer med forhandlernettet.

Traktorhuset: Den frittstående forhandleren ble kjøpt opp av A-K maskiner.
Traktorhuset: Den frittstående forhandleren ble kjøpt opp av A-K maskiner.

Etter at produsenten utnevnte Ålgård Landbrukssenter som importør på linje med A-K maskiner har bølgene gått høyt i diskusjonene rundt distribusjon og salget av CNH sine produkter her i landet. Hva har egentlig skjedd, spør mange seg. Oppgjøret foregår nå delvis i domstolene, og i en kjennelse fra Vestfold tingrett som nå foreligger, kommer en rekke oppsiktsvekkende opplysninger fram. Her viser det seg at ingrediensene består av illojale medarbeidere, tilbakeholding av informasjon og et bevisst spill i kulissene for å svekke A-K maskiner sin posisjon.

Planlagt angrep

Gjennom kjennelsen går det fram at en tidligere daglig leder hos forhandleren A-K Traktorhuset AS har blitt trukket for retten av A-K maskiner AS. Det kommer videre fram blant annet at det har vært en systematisk planlegging fra den tidligere daglige lederen, med mål om å overta deler av import og salgsleddet fra A-K maskiner. Dette foregikk samtidig som A-K maskiner kjøpte ut den tidligere forhandleren, og tok over ansvaret for driften av avdelingen. Forhandlinger har funnet sted med både leverandøren CNHi og andre navngitte aktører. Dette kulminerte 30. august 2021, da den tidligere daglige lederen sa opp sin stilling i A-K maskiner. I kjennelsen skrives det blant annet følgende:

"Retten finner det sannsynlig at NN har drevet illojal planlegging for å overta distribusjonsrettigheter fra CNHi for å starte opp egen konkurrerende virksomhet uten at A-K Maskiner AS har vært klar over dette. Slik retten ser det tilstrekkelig sannsynliggjort at de handlinger som er foretatt forut for 1. desember 2020, altså mens NN fortsatt var eier av Traktorhuset".

I rettens kjennelse står det at retten anser at både lojalitetsprinsippet som ansatt, og lojalitetsprinsippet som forhandler er brutt av NN.

Delte forretningshemmeligheter

I kjennelsen står det også at retten vil videre vise til at NN i tiden i hvert fall fra mars 2021 til november 2021 har oversendt dokumenter og opplysninger til Ålgård Landbrukssenter AS, noe som for retten fremstår som forretningshemmeligheter. NN erkjente selv i retten, noe som også fremkom av hans private mail- korrespondanse, at han har oversendt priser og spesifikasjoner til Ålgård Landbrukssenter AS. NN har ved flere anledninger sendt over dokumenter fra sin jobbmail til sin private mail, for deretter å sende det til Ålgård.

Rettigheter: Hvem skal selge Case IH og New Holland i Norge. Det krangles det nå om i rettapparatet.
Rettigheter: Hvem skal selge Case IH og New Holland i Norge. Det krangles det nå om i rettapparatet.

Planla nytt maskinsenter

Det kommer også fram at vedkommende planla å starte et nytt maskinsenter, samtidig som han var ansatt i A-K maskiner. Den nye forhandleren skulle selge de samme produktene som A-K maskiner.

-NN planla også et nytt maskinsenter, mens han fortsatt var ansatt i A-K maskiner. NN har startet selskapet Sagveien 1, hvor det er tenkt navneendring til Vest- Viken Maskinforretning AS. Den 1. november 2021 sendte selskapet v/NN en forespørsel til Ålgård Landbrukssenter AS om å bli forhandler. NN viste til at selskapet var nyetablert og klare for oppstart 1. desember 2021. Han viste også til at alle de ansatte pr. 1. november 2021 var ansatt i A-K Maskiner AS. Det er også NN som har hatt kontakten med Ålgård Landbrukssenter AS og med CNHi hvilket tyder på at det er NN som har initiert dette. Ut ifra rettsdokumentene har retten vurdert at det har foregått en illojal planlegging og påvirkning hva gjelder oppsigelser og oppstart av nye virksomhet.

Pågår for full styrke

Annonse

Selv om A-K maskiner så langt har vunnet første stikk, er det en lang veg som gjenstår. Det er berammet en rekke nye rettsoppgjør, så siste ord i kampen rundt salg og distribusjon av CNH sine produkter i Norge er neppe sagt. Blant annet er kjennelsen i Vestfold tingrett anket til Agder lagmannsrett. Det er momentene rundt tidsforløpet for å kunne starte konkurrerende virksomhet som er anket videre.

Traktor er kjent med at flere andre aktører i maskinbransjen følger denne saken tett. De fleste maskinimportører i Norge har et gjensidig avhengighetsforhold med sine leverandører, men det er i mange tilfeller et ujevnt maktforhold. Dermed er enkelte som ikke ønsker å stå fram, spent på hva slags presedens denne saken vil føre til i bransjen.

Traktor har vært i kontakt med Erik Grefberg i A-K maskiner, som ikke ønsker å kommentere kjennelsen utover å påpeke at den står på egne bein.

Den tidligere daglige lederen i A-K Traktorhuset AS, svarer på følgende måte:

- Den saken har blitt anket videre, og jeg kan ikke kommentere den nå, slik situasjonen er.

Ålgård Landbrukssenter har ikke kommet med noe svar til Traktor.

Neste artikkel

Farmall er 100 år