Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

A-K Maskiner er solgt til selskapet Bjarøy Handel AS

Arbeider med å legge til rette for videre drift

A-K Maskiner AS er nå overtatt av Bjarøy-gruppen Bildet er fra Kløfta, der hovedkontoret har vært siden årsskiftet 1977/78. Arkivfoto: Traktor
A-K Maskiner AS er nå overtatt av Bjarøy-gruppen Bildet er fra Kløfta, der hovedkontoret har vært siden årsskiftet 1977/78. Arkivfoto: Traktor

Torsdag sprakk nyheten om at A-K Maskiner AS på Kløfta begjærer oppbud. Kjeden har alt i alt 38 avdelinger i Norge og rundt 200 ansatte.

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Bjarøy Handel AS, et selskap i Bjarøy-gruppen, har kjøpt virksomheten i A-K maskiner AS fra boet, og at de jobber med å legge til rette for at flest mulig eller samtlige butikker og verksteder vil være i drift så snart det lar seg gjøre.

På sine hjemmesider skriver selskapet at de er leverer blant annet leverer praktiske tjenester og rådgivning til kreditorer, bedrifter, konkurs- og dødsbo. På lista over tjenester står sikring av aktiva og verdier, befaring, registrering og verdsettelse, lokalisering, innhenting og oppbevaring av eiendeler, verdsettelse av aktiva og salg av virksomheter.

Oppkjøpet bekreftes av advokat Nils Holger Koefoed, som representerer kjøper, ovenfor Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er riktig at Bjarøy Handel AS har kjøpt dette, sier Koefoed til avisen.

Kan være i gang mandag

– Bjarøy Handel AS ønsker å bevare så mye som mulig av virksomheten fremover hvis det kan la seg gjøre, og arbeider nå med å legge til rette for at samtlige butikker og verksteder vil være i drift så snart som mulig eller finne interessenter som kan overta hele eller deler av virksomheten, skriver Koefoed i en e-post til GD.

Også NRK Innlandet har vært i kontakt med Koefoed. Lørdag sier han til NRK at det jobbes for at virksomheten kan komme i gang igjen på en eller annen måte allerede kommende mandag morgen, men at ikke noe av dette er klart nå lørdag formiddag.

Bjarøy Handel AS, som har adresse Tønsberg, inngår i Bjarøy Gruppen som har 22 datterselskaper. Hovedeier er Hans Petter Bjarøy med 80 prosent av aksjene. Selskapets historie går tilbake til 1980 med kjøp og salg av kapitalvarer og konkursboer. Selskapet drev lenge under navnet Motorcompaniet AS, som raskt ble anerkjent og gjenkjent som en seriøs aktør i bransjen, skriver selskapet på sine nettsider.

Grefberg: A-K har bedret resultatet

Annonse

Traktor har vært i kontakt med Erik Grefberg, som inntil torsdag ledet A-K Maskiner. Han sier det er viktig å få frem at driften til A-K har gått bedre den siste tiden.

- Senest i mai i år leverer vi bedre driftsresultat enn mai i fjor. Dette til tross for lavere omsetning pga manglende maskinleveranser, men vi driver med vesentlig lavere kostnader.

Grefberg mener årsaken til at A-K har måttet gå til opphør ikke er knyttet til driften, men de kostnadene de er påført fra CNHi og de private forhandleres illojale handlinger mot sin kontraktspartner.

- Med disse påførte kostnadene, samt at CNHi ville kun tilby A-K en avkortet avtale for å tilfredsstille de private forhandlerne de har fått med seg på denne illojaliteten som ikke ville gitt A-K lønnsomhet på noen år, så måtte vi melde oppbud, sier Grefberg.

Mange spørsmål, få svar

Før nyheten om at Bjarøy Handel AS, har kjøpt virksomheten, sendte Traktor en rekke spørsmål til bobestyrer som vi foreløpig ikke har fått noe svar på. Vi har blant annet spurt hvordan de vil håndtere et servicetilbud for kundene nå som det nærmer seg slått, og mange vil trenge deler, tilgang på verksted, serviceteknikere og rullende serviceenheter, for eksempel på Østlandet.

Vi har også spurt ledelsen for de nordiske landene i CNHi om hva som vil være veien vil være videre , etter at de per torsdag manglet et landsdekkende servicenett i Norge. Heller ikke denne henvendelsen er besvart.

Historien bak A-K Maskiner

A/S Arstad & Konglevoll ble etablert 1. februar 1961 av Bernt Arstad og Torleiv Konglevoll, med avdelinger i Oslo og Bergen. De hadde fra starten av en rekke agenturer for kjente landbruksmaskiner og traktorer, overtatt fra A/S Kullberg & Co.

I 1964 overtok A/S Arstad & Konglevoll eneforhandlingen av Fiat traktorer på Vestlandet.

1. mars 1978 ble de to selskapene A/S Arstad & Konglevoll og Thorstvedt Maskinforretning A/S fusjonert, og det nye firmaet fikk navnet A-K maskiner, Arstad & Konglevoll, Thorstvedts Maskiner A/S, i daglig tale kalt A-K maskiner.

I 1993 overtok A-K maskiner importen av Ford traktorer og New Holland høstemaskiner som sammen med Fiatagri var blitt fusjonert til New Holland.

I november 2005 ble produktprogrammet ytterligere utvidet med Case IH traktorer.

Juni 2008 ble et nytt vendepunkt for selskapet ved at Bertel O.Steen overtok A-K maskiner.

I 2011 markerte A-K maskiner 50 år i landbruksmaskinbransjen (1961 - 2011).

I juni 2012 startet A-K maskiner opp som importør og forhandler av anleggsmaskiner fra CNH.

9. juni 2022 beslutter styret i A-K maskiner AS å begjære oppbud etter at den italienske leverandøren CNHi har sagt opp forhandleravtalen som danner grunnlaget for A-Ks virksomhet.

Kilde: A-K maskiner

Neste artikkel

Selger lokalene til A-K Westreng