Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

A-K fikk nytt tap i 2020

Regnskapstallene for 2020 viser at det ble et krevende år for A-K maskiner. Selskapet gikk 14,8 millioner i underskudd.

Tap: A-K maskiner tapte penger i 2020, og administrerende direktør Erik Grefberg forklarer årsakene.
Tap: A-K maskiner tapte penger i 2020, og administrerende direktør Erik Grefberg forklarer årsakene.

Administrerende direktør Erik Grefberg forklarer tapene i drifta med at det har vært flere utfordringer knyttet til korona og valuta.

– 2020 var et utrolig krevende år. Det var neppe bare i A-K maskiner vi møtte utfordringer. De fleste aktører i mange bransjer ble i større eller mindre grad påvirket av pandemien, og de tiltak man som ansvarlig selskap måtte iverksette, forteller Grefberg.

Nødvendige grep ble tatt

Grefberg forteller videre at det ble tatt grep man var inneforstått med ville koste penger, når man forsto omfanget av pandemien i mars 2020.

– Da vi forsto hvordan dette utviklet seg, ble det vår prioritet å selge ut varelager, redusere risiko og skaffe likvide midler. Alt dette strider mot en sunn og normal forretningsdrift, men det var likevel ansett som nødvendig og riktig. Omsetninga vår gikk ned med fem prosent, mens marginene gikk ned med tre prosent. Videre gikk volumet i for eksempel traktormarkedet ned med hele 20 prosent, noe som gjorde situasjonen ytterligere krevende. Valutasituasjonen var også i lange perioder kaotisk og uforutsigbar, som førte til at mange kunder rett og slett valgte å vente med investeringer. I sum gir dette store tall, vår størrelse tatt i betraktning, summerer Grefberg.

Permitteringer ga redusert aktivitet

Forrige uke skrev Nationen at A-K maskiner har redusert antall ansatte med 15 prosent siden inngangen av fjoråret. Grefberg påpeker at redusert bemanning var et helt nødvendig grep.

– Når vi i mars 2020 måtte kutte med 84,5 årsverk, var det et dramatisk, men nødvendig grep. Dette var alt fra mekanikere, delelageransatte, selgere og administrativt personell. Å holde ansatte på jobb er jo selve forutsetningen for en vellykket forretning. 30 av de permitterte kom dessverre aldri tilbake til oss og ble ikke erstattet på kort sikt. Nå ansetter vi imidlertid igjen, og sånn sett er vi nok på veg inn i en bedre situasjon igjen, forklarer Grefberg.

Han legger til at valutasituasjonen også har vært langt mer stabil i 2021, som gir mer forutsigbarhet og kontroll for både sluttkunde og importør.

Ålgårds inntreden

For kort tid siden ble det kjent at Ålgård Landbrukssenter også blir forhandler av CNH sine produkter, utenfor A-K sitt nettverk. Hvordan dette vil påvirke A-K maskiner på sikt, er fortsatt ikke helt klart.

– A-K maskiner vil helt klart jobbe videre med CNH sine produkter. Dette er også et uttalt mål fra CNH sin side. Hvordan fordelinga av markedet, ansvaret og oppgavene vil se ut, er ikke helt klart ennå. Vi føler likevel at CNH er lydhøre for våre argumenter, og hva vi har av behov for å kunne betjene markedet. Vi forhandler fortsatt, men det som er sikkert, er at det blir en ny avtale som begge parter, og ikke minst kundene våre, er tjent med. Det er jeg helt sikker på, avslutter Grefberg.

Case IH: CNH utnevnte i sommer Ålgård Landbrukssenter til forhandler av selskapet sine produkter. En ny avtale mellom A-K maskiner og CNH er også i ferd med å komme på plass i følge Grefberg.
Case IH: CNH utnevnte i sommer Ålgård Landbrukssenter til forhandler av selskapet sine produkter. En ny avtale mellom A-K maskiner og CNH er også i ferd med å komme på plass i følge Grefberg.

Røde tall for flere

Det er ikke bare A-K maskiner som tapte penger i 2020. Regnskapstall på Proff.no viser at også H.C. Petersen, som importerer blant annet Deutz-Fahr-, Zetor- og Iseki-traktorer, foruten Krone-redskaper, har meldt inn et resultat på 1,7 millioner kroner i minus, av en omsetning på snaue 128 millioner kroner.

Neste artikkel

Auksjonerer bort varelageret