Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NDI vil dokumentere fordeler med VF-dekk

NDI gruppen, som står bak dekkimportøren NDI i Norge, vil sammen med SEGES som er et forskningsselskap innen jordbruk, bedre dokumentere fordelene med VF-dekk.

Sesong: testinga hos SEGES avsluttes etter innhøstingen, der avlinga vil bli målt og man dermed kan få data på forskjellen mellom  VF-dekk og vanlige dekk
Sesong: testinga hos SEGES avsluttes etter innhøstingen, der avlinga vil bli målt og man dermed kan få data på forskjellen mellom VF-dekk og vanlige dekk

VF-dekk, som muliggjør kjøring med variabelt dekktrykk, vinner stadig økende popularitet innen landbruket i Norden. Dekkleverandøren NDI Group i Danmark og jordbruksforskningsselskapet SEGES har fulgt utviklingen innen VF-dekk tett, ettersom denne dekkløsningen gir landbruket nye muligheter for å oppnå en mer effektiv og skånsom drift. Med felles interesser i å kartlegge fordelene med VF-dekk, har NDI Group og SEGES iverksatt en felles dekktest i Danmark.

- Vi inngikk samarbeidet med NDI Group for å få gjennomført testing som kan gi veldig konkret kunnskap om hva du virkelig får ut av å kjøre med VF-dekk, sier Henning Sjørslev Lyngvig, som er nasjonal konsulent innen markteknikk-området hos SEGES i Danmark i en pressemelding

Verdifullt samarbeid

Den felles dekktesten, der NDI Group har levert VF-dekk fra Alliance, vil finne sted over en lengre tidsperiode fra våronna begynner til innhøstingsarbeidet er avsluttet.

- Vi har en naturlig interesse i å få en uavhengig vurdering av fordelene med VF-dekk fra eksperter, slik at vi kan gi våre landbrukskunder i hele Norden best mulig rådgivning, basert på vitenskapelig baserte eksperimenter og data, sier Jakob Scheel Nannberg, som er salgssjef i NDI Groups landbruksavdeling i Danmark i pressemeldingen.

Mindre spordybde

Selv om eksperimentet akkurat har startet, er de første resultatene allerede klare. I første del av testen ble det kjørt med en traktor og gjødselspreder, som først kjørte på vanlige dekk og deretter VF-dekk fra Alliance med et trykk på 1 bar. Med de tradisjonelle dekkene var spordybden 76 millimeter, mens spordybden med VF-dekk var 45 mm. Dette betyr at man tar bedre vare på jorda. Med de første lovende resultatene, ser NDI Norge frem til å følge forsøket i Danmark.

VF: med VF-dekk fra Alliance var spordybden 45 millimeter som betyr mindre pakking og ødelagt jordstruktur  enn med de tradisjonelle dekkene.
VF: med VF-dekk fra Alliance var spordybden 45 millimeter som betyr mindre pakking og ødelagt jordstruktur enn med de tradisjonelle dekkene.
Her ser man til sammenligning dekksporet til de tradisjonelle dekkene som kjører med et høyere dekktrykk og hvor spordybden var 76 millimeter.
Her ser man til sammenligning dekksporet til de tradisjonelle dekkene som kjører med et høyere dekktrykk og hvor spordybden var 76 millimeter.

- Med en VF-dekktest utført i Danmark, har vi testforhold som er nær de vi har i Norge, og vi ser frem til å fortsatt følge testen. Det blir spennende å se data og resultater som sikkert vil gi oss viktig kunnskap som kan hjelpe landbruket i Norge til å oppnå enda bedre drift, sier Terje Sødal, Avdelingsleder for landbruks hos NDI Norge.

Dekktrykket i VF-dekkene ble justert til 1 bar.
Dekktrykket i VF-dekkene ble justert til 1 bar.

Neste artikkel

Trelleborg øker prisene