Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eiksenteret investerer i barn og ungdom

Inngår samarbeid med Zuccarellostiftelsen

Eiksenteret gir hele 300.000 kroner til Zuccarellostiftelsens arbeid for barne- og ungdomsidretten. Fra venster: administrerende direktør i Eikmaskin, Trond Kjempekjenn,
 senterleder for Eiksenteret Midt-Norge og kjederådsleder, Jon Magne Sæther,
 Mats Zuccarello fra Zuccarellostiftelsen og
 daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Lind. (Foto: Eiksenteret)
Eiksenteret gir hele 300.000 kroner til Zuccarellostiftelsens arbeid for barne- og ungdomsidretten. Fra venster: administrerende direktør i Eikmaskin, Trond Kjempekjenn, senterleder for Eiksenteret Midt-Norge og kjederådsleder, Jon Magne Sæther, Mats Zuccarello fra Zuccarellostiftelsen og daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Lind. (Foto: Eiksenteret)

Eiksenteret er som et begrep å regne innen landbruksbrasjen. Men det er ikke bare traktorer og maskiner selskapet vier interesse. Nylig inngikk de samarbeide med Zuccarellostiftelsen - en stiftelse danna med formål om å få barn og ungdom inn i idretten.

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler – NHL-spilleren Mats Zuccarello. Gjennom Zuccarellostiftelsen vil stjernen bruke sitt navn, og sitt engasjement, til å hjelpe barn og unge med å få innpass i idrett og fysisk aktivitet, slik at de kan ta del i den samme idrettsgleden som har betydd så mye for ham – både personlig og karrieremessig. Siden oppstarten for vel tre år siden, har stiftelsen støtta 1500 barn over hele landet innen idretter som hockey, fotball, håndball, undervannsrugby, trialsykling, motocross, svømming og turn, hvor det primære målet er å få med de som ellers kanskje ikke hadde deltatt grunnet svak økonomi, lang reisevei eller nedsatt funksjonsevne.

– Dette er første gang vi i Eiksenteret inngår en nasjonal samarbeidsavtale. Våre sentere har lokalt støttet alt fra skianlegg til fotballbaner gjennom en årrekke, og vi diskuterte hvordan vi kunne være tydelige på at kjeden tar et samfunnsansvar, forteller Jon Magne Sæter, formann i Eik kjedeforening.

Annonse

Det var administrerende direktør i Eikmaskin, Trond Kjempekjenn, som kom med innspillet om at Eikmaskin burde vurdere å større Zuccarellostiftelsen.

– Vi så at formålet med stiftelsen og det stiftelsen jobber for at alle skal ha en lik mulighet til å delta på forskjellige aktiviteter, er sammenfallende med de gode holdningene Eik-kjeden står for. Zuccarellostiftelsen er en partner med gode verdier og som jobber for gode formål. Vi fikk en samstemt tilbakemelding fra kjeden på at samarbeidet med stiftelsen passer oss veldig bra. Mange av våre ansatte er med i idrettslag og vi føler oss hjemme i formålet til stiftelsen. Vi ønsker også å jobbe med lokale aktiviteter som støtter stiftelsen, i tillegg til pengestøtten vi gir som kjede, sier Kjempekjenn

Eiksenterets engajement er et kjærkomment bidrag i videre utvikling av stiftelsens arbeide

– Samarbeidet med Eiksenteret er viktig på flere plan - først og fremst gjør det oss i stand til å vokse slik at enda flere barn og unge i Norge får drive med idrett. Men det øker også kjennskapen til Zuccarellostiftelsen i vårt ganske land, slik at vi kan nå ut til flere og at flere blir klar over problemstillingen, forteller daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Lind tilfreds.

Neste artikkel

Akershus traktor øker trykket på Toten