Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borgeby Fältdagar 2021 avlyses

Det populære arrangementet i Sverige, må avlyses grunnet korona-restriksjoner pålagt arrangøren.

Avlyst: Borgeby Fältdagar 2021 blir avlyst i sin opprinnelige form.
Avlyst: Borgeby Fältdagar 2021 blir avlyst i sin opprinnelige form.

Landbruksmessen som foregår ute i det fri ikke langt fra Malmø, og har normalt en rekke tilreisende både som utstillere og publikum også fra Norge. Messen var planlagt i perioden 29 juni til 1 juli. Coronapandemien har rammet sverige kraftig, og folksehelsemyndighetene har gitt kraftige begensninger på antall publikum som tillates på utendørsarrangement også etter 11 april 2021. Grunnet dette velger nå arrangørene å avlyse arrangementet.

Den populære utendørsmessen har hvert år sammenføyet opptil 450 utstillere og 20 000 besøkende i løpet av 2 hektiske dager. Årets messe var planlagt å gå over 3 dager, for å minske trengsel blant publlikum, men nå blir den altså avlyst.

Annonse

Nettarrangement som erstatning

Som et lite plaster på såret, planlegger arrangørene å gjennomføre et utvalg mindre feltdager gjennom forsommer, sommer og høst, som vil bli streamet på nettet.

Neste artikkel

Park og Anlegg arrangeres igjen