Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

A-K maskiner og Duun skiller lag

Administrerende direktør i A-K maskiner, Erik Grefberg, adm.dir., A-K maskiner (til venstre) og Administrerende direktør i Duun Industrier, Karl Martin Eggen, omtaler "bruddet" som en gjensidig avgjørelse.
Administrerende direktør i A-K maskiner, Erik Grefberg, adm.dir., A-K maskiner (til venstre) og Administrerende direktør i Duun Industrier, Karl Martin Eggen, omtaler "bruddet" som en gjensidig avgjørelse.

Etter noe tids samtaler har Duun og A-K blitt enige om å skille lag. Bakgrunnen for enigheten ligger i at Duun har hatt store ønsker om å øke sin eksport til Europa, noe A-K ikke har planer om å kunne bidra med.

Partene kommenterer saken på følgende måte i en felles pressemelding:

"A-K maskiners klare strategi er å være eksklusive som forhandler på de merkevarene som A-K satser på og ønsker å gå fullt og helt inn for eksklusive partnere innenfor alle de ulike produktkategoriene A-K til enhver tid har i produktprogrammet. Når Duun har et sterkt ønske om å kunne selge enkelte produkter i flere kanaler enn A-Ks, er partene enige om at strategiene ikke er forenelige.

Som en konsekvens av at strategiene til selskapene ikke lengre er sammenfallende , har Duun og A-K blitt enige om at tiden er kommet for å gå hver sin vei

Dog er partene også enige om at man har hatt et flott og langvarig samarbeid og de siste årene har de felles forretningene blomstret. Begge parter ønsker hverandre lykke til i fremtiden.

Ingen av partene kommer til å kommentere denne endringen ytterligere"

Neste artikkel

Amazone gikk til Eikmaskin