Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lager du Årets Landbruksvideo 2020?

Traktor kårer årets beste landbruksvideoer!

Våronna er allerede i full gang enkelte steder, men fordi vi er et langstrakt land, med store klimatiske variasjoner, er det forsatt mange av oss som må vente både ei uke og en måned enda før redskapene kan henges i trepunkten eller landbruksdraget. Vi nøyer oss derfor med å skrive at enten man allerede har sådd, eller man fortsatt har en halvmeter snø på jordene, så kommer nok våronna før eller siden i år også.

Fire kåringer

Traktor skal også denne sesongen kåre Årets landbruksvideo, med underkategoriene Årets våronnvideo, Årets slåttonnvideo og Årets innhøstingsvideo.

Fristen for innsending til de ulike kategoriene kan du finne i faktaboksen under. Der står også resten av reglene som må følges for å kunne delta i kåringene.

En av de viktigste reglene er at videoene ikke må publiseres på for eksempel Youtube før de er publisert på Traktor.no.

Vi publiserer innsendte bidrag fortløpende helt fram til de ulike kåringen skjer. Vi setter dessuten pris på om du skriver noen linjer om hvem du er, hvor du bor og hvem vi ser i filmen, forutsatt at vedkommende gir deg sitt samtykke til dette. Og husk; ingen bidrag er for små, eller for dårlige!

Konkurranseregler Årets landbruksvideo 2020

– Det er til sammen fire kategorier: Vi kårer Årets våronnvideo, Årets slåttonnvideo, Årets innhøstingsvideo og Årets landbruksvideo. Bildemateriale fra de tre førstnevnte kan inngå i Årets landbruksvideo, som er hovedkåringen.

– Frist for innsending av bidrag til Årets våronnvideo er 25. juni, Årets slåttonnvideo har frist 3. september, Årets innhøstingsvideo må sendes inn til 22. oktober og Årets landbruksvideo har frist 12. november.

– Videomateriale sendes til redaksjon@traktor.no via filemail.com eller lignende fildelingsprogram. VIKTIG: Bidrag som allerede er publisert (for eksempel på Youtube), eller publiseres før bidraget legges ut på traktor.no, er ikke kvalifisert til å delta.

– Det er innsenders ansvar å ha gyldig rettighet/lisens for musikk som brukes i videoen. Informasjon om musikken må sendes inn sammen med videoen.

– Om det filmes eller tas bilder til videoen ved hjelp av drone, er innsender selv ansvarlig for å følge regelverket som gjelder for bruk av droner. For å gjøre seg kjent med hvilke krav som gjelder anbefaler vi å bruke Luftfartstilsynets nettsider.

– Bildematerialet må være tatt i Norge og stamme fra 2020.

– Du kan kun delta med video du selv har fotografert, og én innsender kan delta med maksimalt ett bidrag per kåring.

– Anbefalt lengde på video er 2-3 min. Maks tillatte lengde på våronn-/slåttonn-/innhøstingsvideo er 3 minutter. Maks lenge i Årets landbruksvideo er 4 minutter.

– Navn på personer i videoene må være med hvis personene er identifiserbare. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer i videoene.

– Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Tun Medias fotoarkiv.

– Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.

– Arrangørene av konkurransen forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder samt bruke bildene i egne kommunikasjonskanaler.

Ungt supertalent

Annonse

I fjor var det 16 år gamle Hans Krekling fra Øvre Eiker som gikk rett til topps med sin kavalkade “Fra skog til plog”. Videoen kan være til god inspirasjon for deg som ønsker å prøve deg i årets kåring. Du kan se den øverst i saken.

Her er noe av det juryen skrev om vinnerbidraget:

"Hans Krekling har på mesterlig vis dekka alt fra skogsarbeide til kirsebærproduksjon. Videoen er meget godt komponert, hvor den tekniske klippinga mot musikken er storslagen. Videoen viser kort og godt et særlig vidt spenn av det norske landbruksåret på en utmerket måte"

Tilbakeblikk på fjorårets sesong

Trenger du ytterligere litt inspirasjon før kameraet fiskes fram? Fjorårets vinnervideoer fra de ulike kategoriene av Årets landbruksvideo, herunder årets våronnvideo, årets slåttonnvideo og årets innhøstingsvideo finner du link til nederst i denne saken.

Neste artikkel

VIDEO: Våronna på Brennbakk gård