Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Valtra tar del i miljøkampen

Nye traktorer leveres med biodiesel på tanken

Per Wretblad i Lantmännen Maskin mener Valtra ligger langt fremme i å ta i bruk klimasmarte alternativer til tradisjonell drivstoffteknologi. (Foto: Lantmännen Maskin)
Per Wretblad i Lantmännen Maskin mener Valtra ligger langt fremme i å ta i bruk klimasmarte alternativer til tradisjonell drivstoffteknologi. (Foto: Lantmännen Maskin)

Allerede i 2016 kunne traktorprodusenten Valtra bekrefte at de godkjenner HVO-diesel (på folkemunne omtalt som biodiesel) som drivstoff for sine maskiner. Fra og med mars 2018, har samtlige nye traktorer blitt levert med biodieselen Neste My på tanken.

Gode egenskaper

Nye miljø - og utslippsbestemmelser krever stadig mer av landbruksmaskinbransjen. HVO- diesel er et biobasert drivstoff som framstilles gjennom hydrering av fornybar, vegetabilsk olje. Animalsk fett, henta fra slakteavfall kan også benyttes i produksjonsprosessen. Reint kjemisk er oppbyggninga stort sett identisk med fossil diesel. Inntil videre kreves det imidlertid godkjenning fra produsent for bruk av HVO-diesel da gjeldende standard ikke oppfylles fullt ut.

HVO-diesel hevdes redusere utslippet av drivhusgasser med omkring 74%, sammenlikna med fossil diesel.

– Valtra prioriterer å ligge i framkant av gjeldende utslippskrav. Bruk av HVO-biodiesel gjør at vi naturligvis senker forbruket av fossil diesel. Dessuten synes forbrenninga av drivstoffet å være enda mer effektiv enn hva tilfelle er for det tradisjonelle drivstoffet, hvilket senker dieselforbruket, sier Per Wretblad, Brand Manager Valtra ved Lantmännen Maskin.

HVO-dieselen lar seg blande med fossil diesel. Om en står i beit for biodrivstoff, er det derfor ingen fare om tanken fylles med vanlig diesel.

Neste artikkel

Fendt oppgraderer 700-serien