Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kinesisk eksplosjon i produksjonen av landbruksmaskiner

Forventes å omsette for 50 milliarder dollar innen 2025

Kinas produksjonen av landbruksmaskiner har økt kraftig de siste årene, men landet sliter med å hevde seg teknologisk. (Foto: Arbos)
Kinas produksjonen av landbruksmaskiner har økt kraftig de siste årene, men landet sliter med å hevde seg teknologisk. (Foto: Arbos)

Kina er en av verdens største produsenter av landbruksutstyr. Landet har per nå over 2500 aktører som har traktor- og landbruksredskap som del av sin produktportefølje.

En ny rapport fra Renub som driver markedsforskning på industriproduksjonene rundt om i verden, viser at Kinas omsetning av maskiner for landbruket vil passere en verdi på 50 milliarder, amerikanske dollar innen utgangen av år 2025.

Foto: Øystein Heggdal
Foto: Øystein Heggdal

Subsidierer mekaniseringa

Den Kinesiske regjeringen besluttet i 2004 å satse hardt på en politikk for mekanisering av landbruket i hjemlandet. Kinas landbruksdirektorat har ytet betydelige subsidier og incitamenter for å få fart på redskapssalget til de lokale bøndene.

I perioden 2004-2014, har regjeringen bevilget omkring 119,5 milliarder Kinesiske yuan (CNY), hvilket tilsvarer 151,3 milliarder norske kroner for å bedre infrastruktur og effektiviteten i det kinesiske landbruket. I samme periode har det innlands blitt omsatt over 16 millioner, komplette mekaniseringspakke hvor lokalproduserte traktorer leveres sammen med nødvendige redskaper, avhengig av produksjon.

Annonse
Ålö's fabrikkanlegg i Kina (Foto: Ålö)
Ålö's fabrikkanlegg i Kina (Foto: Ålö)

Bakpå med teknologien

Markedet for landbruksprodukter vokser naturligvis raskt i tråd med den høye befolkningsveksten i landet. Dette utvikler i sin tur markedet for landbruksmaskiner. Kina sliter med å holde tritt med veksten innen husdyrproduksjonen. Det investeres derfor mye i implementering av moderne oppdrettsmetoder og økende grad av innendørsmekanisering.

Etterspørselen etter avansert landbruksutstyr har økt kraftig. Den innenlandske produksjonen er imidlertid begrenset til billige, enklere og mekaniske redskaper. Det skorter både på finansiering og menneskelige ressurser, hva angår mulighet for å drive utviklinga sjøl.

Kina er derfor avhengige av import på dette området, og behovet gjør Kina til en attraktiv eksportpartner for produsenter av høyteknologisk I-mek utstyr i USA og Europa. I følge China Machinery Distribution Association (CAMDA), utgjør de største, innenlandske produsentene av avansert I-mek utstyr, mindre enn 25 prosent av det totale markedet.

Neste artikkel

Flere kinatraktorer til Norge