Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

GDPR innføres i Norge 20. juli

Hvilken betydning får GDPR for Traktor sine abonnenter?

Tidlig i juli ble EUs nye personvernforordning - GDPR - innlemmet i EØS, og 20. juli trer den i kraft i Norge. Denne forordningen vil gjelde alle selskaper som bruker personopplysninger om EU- og EØS-borgere.

GDPR, som står for General Data Protection Regulation, skal gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem. Et krav om samtykke ligger i kjernen av dette.

Annonse

Som følge av at GDPR trer i kraft har Traktor utarbeidet en ny personvernvernerklæring for alle abonnenter: www.traktor.no/abonnementssider/personvernserklaering/

Vil de som mottar nyhetsbrev fra Traktor oppleve noen endringer?

Traktor sender hver uke ut et gratis nyhetsbrev på e-post, med en oppsummering av ukas viktigste saker. Som følge av GDPR har vi valgt å hente inn nye samtykker fra alle som ønsker å motta dette nyhetsbrevet. Mottakere som ikke har gitt et nytt samtykke vil dermed motta sitt siste nyhetsbrev fra oss 19.juli. Det er både gratis og enkelt å få nyhetsbrev fra Traktor, ved å gå til www.traktor.no/nyhetsbrev.

Fakta

Dette betyr personvernreglene for norske selskaper:

Alle virksomheter plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder dem

Informasjon om hvordan virksomheten behandler personvernopplysninger skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte. Kravene blir strengere enn i dag

Virksomheten må utrede personvernkonsekvenser ved tiltak som utgjør en stor risiko for personvernet.

Nye tiltak og systemer skal utarbeides på en mest mulig personvernvennlig måte.

Alle offentlige og mange private virksomheter må opprette personvernombud.

Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa.

Databehandlere pålegges rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger. Databehandleren skal også si ifra dersom den får instrukser som er i strid med loven.

Reglene oppfordrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Datatilsynet skal godkjenne bransjenormene.

Reglene for håndtering av sikkerhetsbrudd blir strengere.

Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes, blir styrket.

Kilde: Datatilsynet

Neste artikkel

VIDEO: Gras, ku og jakt - og pløying i snø