Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fire ønsker å drifte riksvegene i Oslo og omegn

Da fristen for å melde seg på i kampen om en av Norges mest krevende driftskontrakter gikk ut 22. mars, hadde fire entreprenører meldt seg. Kriterier som miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp er med å avgjøre hvem som vinner.

Anbud: En traktor fra Hadeland Maskindrift rydder snøen i Rådhusgata i Oslo.
Anbud: En traktor fra Hadeland Maskindrift rydder snøen i Rådhusgata i Oslo.

Statens vegvesen sier i sin pressemelding at det var fire entreprenørselskaper som har gitt tilbud på jobben. Kontrakten gjelder fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Store prisforskjeller.

Det er til dels betydelig forskjeller i prisingen av jobben. Mellom de to argeste konkurrentene skiller det omlag 44 millioner kroner, mens prisforskjellen mellom tilbyderen med den høyeste og den laveste prisen er nesten 600 milloner kroner.

Laveste tilbud vinner

– Vi er godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen i en pressemelding

Annonse

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, forteller hun videre

Krevende kontrakt

Driftskontrakten for Oslo-Gardermoen er en krevende kontrakt. Den består av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, riksvei 159 til Lillestrøm, riksvei 226 og riksvei . 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.

Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.

I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.

For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.

De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.

Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.

Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Neste artikkel

Øveraasen og Yeti Move får rammekontrakt med Avinor