Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

A-K maskiner legger ned avdeling Bergen

– Har slitt med betydelige underskudd og svak omsetning over flere år

A-K Maskiners avdeling i Bergen har over flere år slitt med underskudd og svak omsetning. (Foto: A-K maskiner AS)
A-K Maskiners avdeling i Bergen har over flere år slitt med underskudd og svak omsetning. (Foto: A-K maskiner AS)

Det ble i dag besluttet at A-K Maskiner AS har valgt å legge ned sin avdeling i Bergen. A-K maskiner Bergen dekker kommunene Kvam, Fusa, Samnanger, Os I Hordaland, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen. Avdelingen har i alt sysselsatt sju medarbeidere, fordelt på en maskinselger, èn dele- og rekvisitaselger, fire servicemedarbeidere og en administrativt ansatt.

Dårlige resultater

Magasinet Traktor har vært i kontakt med Administrerende Direktør i A-K maskiner AS, Erik Grefberg for en redegjørelse rundt avgjørelsen;

– A-K Maskiners avdeling i Bergen har over flere år slitt med underskudd og svak omsetning. I 2015 og 2016 tapte vi mellom seks og sju millioner kroner hvert år. Med en omsetning på snaue 25 millioner, var dessverre ikke drifta levedyktig.

Administrerende Direktør i A-K maskiner AS, Erik Grefberg. (Foto: Dag Idar Jøsang)
Administrerende Direktør i A-K maskiner AS, Erik Grefberg. (Foto: Dag Idar Jøsang)

Grefberg forteller videre at A-K Maskiner siden den gang har gjort det de kan for å snu den negative trenden

– Vi har gjort betydelige investeringer og tiltak for å få A-K Bergen på fote igjen. Arbeidsstokken har blitt endra, og butikken er bygd om. Vi klarte i løpet av et par år og halvere tapet til omkring 3,5 millioner kroner, takket være en meget dyktig, lokal ledelse og flittige medarbeidere. Men å kjempe i motvind tar krefter og motivasjon. Første kvartal i 2019 viste at utviklinga dessverre ikke er tilfredsstillende. Vi ser det derfor som mer hensiktsmessig å satse hardere i de områdene og ved de avdelingene hvor pila peker oppover.

Jobber mot gode løsninger

Erik Grefberg presiserer at A-K Maskiner vil gjøre det de kan for å ivareta de ansatte ved avdelingen i Bergen, og lover sine medarbeidere gode avtaler og tilstrekkelig tid til å komme heldig ut av situasjonen. Grefberg berømmer også eierne av lokalene A-K Bergen disponerer for forståelsen for situasjonen.

Det er ikke utelukkende A-K Maskiner avdeling Bergen som har slitt de siste årene. Avdelingene Gjøvik og Eide har også vært betydelige tapssluk. Førstnevnte har imidlertid klart å snu utviklingen på rekordtid;

– A-K Maskiner må som enhver annen bedrift, sørge for at drifta er profitabel. Selvsagt kan en avdeling med svake tall, subsidieres av andre med overskudd for en kortere periode. A-K Maskiner avdeling Gjøvik er et kroneksempel på at innsatsvilje gir resultater. Gjennom å bytte ut mannskapet og spisse fokuset mot god service og økt kundelojalitet har avdelingen på snaut et og et halvt år har avdelingen snudd fra å drive butikken med underskudd, til å bli en av våre bedre, forteller Grefberg entusiastisk.

Annonse

Flytter drifta til Voss

A-K maskiner ønsker i så vid utstrekning som mulig, å ivareta forholdet til kundene som sokner til avdeling Bergen. Erik Grefberg forteller at A-K Maskiner allerede er i dialog med lokale aktører for å kunne opprettholde sine verkstedtjenester.

– Vi streber etter å ivareta kundene så godt som mulig. A-K maskiner avdeling Voss vil overta kundeansvar og deler av varelageret. Det Voss ikke har kapasitet til å ta i mot av maskiner og restlager, vil vi fordele rundt på andre nærliggende avdelinger. A-K maskiner i Ørsta, som forøvrig driver virksomheten svært godt, vil også overta store deler av lageret.

Et ledd i utviklinga

Erik Grefberg synes naturligvis at beslutningen om nedleggelsen av avdeling Bergen er vanskelig;

– De lokale kundene vil i løpet av kort tid motta et brev fra ledelsen i A-K Maskiner med redegjørelse for beslutningen, og hvordan de ser for seg å sikre en så smidig overgang som mulig gjennom å flytte serviceapparatet til Voss. Leverandørforbindelsene har også blitt varslet.

Westreng Maskinforretning byttet fra HCP og HCP-ringen til A-K maskiner i 2019. Fra venstre: Sigbjørn Westreng og Erik Grefberg. (Foto: Dag Idar Jøsang)
Westreng Maskinforretning byttet fra HCP og HCP-ringen til A-K maskiner i 2019. Fra venstre: Sigbjørn Westreng og Erik Grefberg. (Foto: Dag Idar Jøsang)

Når noen går av, kommer andre inn. Nedleggelsen av A-K Maskiner avdeling Bergen er slettes ikke noe som ser ut til å forplante seg utover det ganske land forøvrig;

– Et eksempel på at vi satser hardt er at A-K Maskiner AS i februar 2019, kjøpte 50,1 prosent av aksjene i velrenommerte Westreng Maskinforretning i Bjørkelangen. A-K har dermed sikra nye forhandlere i Bjørkelangen og Rakkestad, to områder der selskapet har stått svakt, avslutter Erik Grefberg.

Neste artikkel

PTG system tilgjengelig i Norge