Etter en helg med usikkerhet rundt hva som faktisk var ankefristen, bekreftes det mandag kveld fra begge sider at dommen i den såkalte A-K saken er anket. Kilder i Bertel O. Steen hevdet lørdag morgen at fristen for å anke var ute, noe advokat Anders Hauger i Tenden Advokatfirma ANS som jobber for saksøkte umiddelbart bestred ovenfor Traktor. Han fortalte lørdag formiddag Traktor at grunnet rettens sommerferie, ville ankefristen først utløpe mandag 18. september klokka 24.00. Klokka 21.45 mandag kveld bekrefter Anders Hauger at saken ankes til en høyere rettsinstans.

Det betyr at det er klart for nye, kostbare oppgjør i retten, og at sakskomplekset der den tidligere daglige lederen i Traktorhuset var dømt til å betale 205 millioner kroner i erstatning samt saksomkostninger på over 5,4 millioner kroner til Bertel O. Steen Agro etter alt å dømme skal behandles på nytt.

Det var ventet at dommen ville ha stor overføringsverdi i det neste søksmålet som skal opp for retten, der Bertel O. Steen Agro har saksøkt blant annet Magne Gitmark & Co AS, Mathisens Landbruksservice AS, Møgedal Mekaniske Verkstad AS samt Årdal Landbruk AS. En rekke enkeltpersoner er også saksøkt av Bertel O. Steen Agro, i tillegg til CNHI International SA