Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

VIDEO: Høy hastighet og høy presisjon kan forenes

Väderstads mais-rekord ikke på bekostning av kvaliteten

Fra 11. til 12. april plantet Vâderstad 5020,5 dekar mais på gården Ágoston Puszta sørøst i Ungarn, og slo dermed den gamle 24-timers-verdensrekorden med over 500 dekar. Nå i juni har de vært tilbake til Ungarn og sammen med Gödöllő University fått gått over jordet for å se på hvordan den høye hastigheten de holdt, i snitt over 20 kilometer i timen, har påvirket presisjonen si såbedet.

– Med rekordforsøket ville vi vise at Väderstad Temo L med PowerShoot, hvor såfrøene blåses ned i bakken med stor hastighet, er designet for å arbeide under høye hastigheter samtidig som at frøene plasseres i rett dybde og i rett avstand mellom hverandre. For å kunne dokumentere dette ble ulike parametre undersøkt av tre lærere og åtte studenter ved universitetet i Gödöllő, fortalte formann og medeier i Väderstad Christer Stark til danske Maskinbladet.

I mai og juni har universitetet studert 6808 planter på rekord-feltet og statistikken taler til Väderstads fordel. Resultatet viser at variasjonen i sådybde lå på 8,9 prosent, eller et avvik på bare en halv centimeter fra ønsket sådybde på 6 centimeter. Ut av de 6808 planter undersøkt fant de 82 der det ikke hadde spira noe frø, men av dem så var det bare 16 reelle mangler, i 66 av dem hadde ikke frøet spira.

Annonse

–Vi er veldig fornøyd med resultatet og med teamet bak verdensrekorden. Jeg gleder meg spesielt over at vi fikk demonstrert potensialet i høyhastighetssåing, noe som gjør at man kan så større areal med mindre såmaskiner enn tidligere, forteller Stark.

LES OGSÅ: Sådde 5020 dekar mais på 24 timer

Neste artikkel

VIDEO: Hogst, våronn og tresking