Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer enn 430 000 nye hestekrefter i 2016

Gjennomsnittseffekten økte fra 133 til 139 hestekrefter.

313 var Fendts mest populære modell i 2016, med 69 av de totalt 307 registreringene. (Foto: Espen Syljuåsen)

Med Opplysningsrådet for veitrafikkens (OFV) tall som grunnlag, har Traktor-redaksjonen for andre år på rad gjort et dypdykk i registreringsstatistikken. Målet er å finne hvor sterk gjennomsnittstraktoren er, både innenfor hvert merke og ikke minst hvordan effekten utvikler seg.

To regnemåter

Registreringsstatistikken fra OFV inneholdt totalt 3 102 nyregistrerte traktorer i fjor. Disse traktorene er registrert i ulike effektklasser, i hovedsak i intervaller på 10 og 10 hestekrefter. Noe mer spesifikke opplysninger om motoreffekt finnes ikke, og det er også forskjell på hva de ulike importørene oppgir i motoreffekt til myndighetene. Noen benytter nominell effekt i vognkortet, andre maksimal effekt. I tillegg viser det seg at OFVs sine tall ikke er 100 prosent til å stole på (se faktaboks).

For historikkens skyld har vi imidlertid valgt å stole blindt på OFVs inndeling, og satt motoreffekten midt i intervallene. I gruppa mellom 90 og 99 hk har vi satt snitteffekten til 95 hk, og så videre. I gruppa 0-50 har vi satt snitteffekten til 40 hk, mens i gruppa over 250 hk er snitteffekten satt til 290 hk.

FEILFØRINGER I STATISTIKKEN

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) plasserer i sine statistikker de forskjellige traktormodellene i ulike effektsegmenter, men denne jobben utføres med varierende grad av kvalitet. Eksempelvis registreres en Case IH Puma 165 CVX i gruppa fra 150-169 hk, mens New Holland T7.210 AC registreres i gruppa fra 200-249 hk. Motoreffekten er den samme, 210 hestekrefter maksimalt i begge to. Hvorfor feilføringen ikke rettes opp i, har verken A-K maskiner eller Traktor-redaksjonen fått noe svar på. For Case IH sin del innebærer feilføringa at markedsandelen i det høyere effektsegmentet i OFVs statistikker er kunstig lav. Produktsjef Smedsrud kan opplyse at de har registrert 40 Puma-er og to Optum-er, hvor 41 av disse skulle ha vært registrert over 200 hk, slik tilsvarende New Holland-modeller blir. I Traktors egen analyse for å finne gjennomsnittseffekten per merke har man utelukkende benyttet maks effekt, og kontrollert disse tallene med importørene.

I den største og minste hk-gruppa har vi gjort en kvalifisert beregning av gjennomsnittlig effekt, ut ifra de største merkene i disse gruppene. På grunnlag av disse premissene har vi gått gjennom tallene fra 2012 til 2015. Analysen viser at snittet blant de nyregistrerte traktorene startet på 120 hk i 2012, økte til 122 hk i 2013, 127 hk i 2014, 131 hk i 2015 og 137 hk i 2016. Med denne beregningsmåten kommer vi fram til at det totalt ble registrert 426 325 hestekrefter i fjor.

Fendt på fjerde

Går vi derimot grundigere til verks, og manuelt legger inn den nøyaktige motoreffekten til hver enkelt modell, ender vi opp med totalt 430 902 hestekrefter. Tilsvarende tall var 411 016 i 2015, med andre ord har antallet hestekrefter økt med 4,8 prosent, i et marked som i antall traktorer kun økte med 0,5 prosent.

I snitt hadde de nyregistrerte traktorene i 2016 en motoreffekt på 139 hestekrefter, opp fra 133 hestekrefter i 2015. John Deere og New Holland er traktormerkene som bidrar mest til veksten, begge øker gjennomsnittseffekten med 11 hestekrefter.

Merket som registrerte den største økningen i antall hestekrefter totalt, heter Fendt. De økte fra drøyt 41 000 hestekrefter til 54 645. I prosent er det intet mindre enn 33 prosent. Den kraftige økningen fører for øvrig Fendt opp på en fjerdeplass i statistikken, forbi New Holland. De har flere traktorer, men Fendt har flere hestekrefter.

Om vi ser bort ifra JCB, som nærmest er borte fra statistikken, er Fendt på topp når det gjelder snitteffekt. Som nummer to følger Case IH, og også de har 33 prosent vekst i antall hestekrefter totalt.

Fire av ti går tilbake

Annonse

Av merkene som går tilbake i antall hestekrefter, utpeker selvsagt de samme merkene som har redusert antallet traktorer seg. John Deere gikk tilbake 14,5 prosent i antall traktorer, men reduksjonen er kun halvparten om man måler i antall hestekrefter.

På topp-10 er det kun Claas, McCormick og Zetor som har samme negative utvikling. Førstnevnte går imidlertid cirka 25 prosent tilbake, både i antall traktorer og antall hestekrefter. Enda rødere er tallene for McCormick. Der er reduksjonen over 45 prosent, uansett regnemåte.

Traktor.no oppsummerer traktoråret 2016:

Slik endte traktoråret 2016

FK-sjef: – Vi er der vi skal være, på topp

Tiårets nest beste for Massey Ferguson

Importør- og forhandlerskifte til tross - Valtra vokste i 2016

Store modeller gir New Holland vekst

Case IH Har startet opphentingen

Kraftig økning i importen av brukte traktorer

Orkel ned fra tronen, Wecman og Foss-Eik forbi

John Deere rykker i fra i det øvre effektsegmentet

Neste artikkel

Valtra T254 er Årets traktor