Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Løsning i sikte for bredderegler?

Regjeringen purrer opp arbeidsgruppen

Arkivfoto: Traktor.no

Etter påtrykk fra Norges Bondelag med flere, lovet Samferdselsdepartementet denne våren å gjøre ord til handling: Nemlig å forenkle og rydde opp i regelkaoset som råder rundt traktorer og landbruksmaskiner på offentlig vei.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen rydder opp i regelrotet

I det kalenderen viser 6. september er imidlertid konklusjonen av forenklingsarbeidet fortsatt ikke klart, men i dag dukket det opp en pressemelding fra Samferdselsdepartementet i innboksen til redaksjonen:

Purrebrev

I presseskrivet kan vi lese følgende uttalelse fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

– Regjeringen ønsker å forenkle unødvendig komplisert regelverk, også for de som er avhengige av å kjøre brede landbruksmaskiner på offentlig vei. Vi har bedt nå bedt arbeidsgruppen med representanter fra landbruket og veimyndighetene om å levere inn sine anbefalinger senest 10. oktober.

I brevet til Vegdirektoratet har Solvik-Olsen presisert sluttoppdraget til arbeidsgruppen:

• Å vurdere en avstandsbegrensning på 34 km i luftlinje for kjøring med brede landbruksmaskiner, og ikke veilengde på 34 km.

• Å fjerne uhensiktsmessige restriksjoner for kjøring innenfor avstandsbegrensningen, slik som nødvendig kjøring f.eks. til, fra, og mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l.

• Å se på mer praktiske løsninger for bruk av brede dekk og tvillinghjul og å lempe kravet til å ha med kjettinger for slike kjøretøy.

Annonse

Ved fristens utløp vil Samferdselsdepartementet konkludere med hensyn til det overnevnte.

I tillegg har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet om å sikre at kravene til registrering av redskaper til traktor og kravene om fartsskriver for traktor, er tilstrekkelig klare og blir praktisert likt over hele landet.

Saken som har rullet gjennom mange år skulle ha blitt løst 1. juni i år. Nå er altså fristen utsatt til 10. oktober. Traktor.no venter i spenning på avgjørelsen og kommer tilbake straks det skjer noe mer.

LES OGSÅ:

FrP lovte opprydding – etter fire måneder har intet skjedd

Slik søker du om dispensasjon for landbruksmaskin over 3,5 meter

Når må man ha fartsskriver i traktoren?

Neste artikkel

Lanserer førerløs traktor