Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foss-Eik og A-K Maskiner styrker samarbeidet

Har inngått langsiktig avtale om landsdekkende distribusjon.

Fra 1.januar blir hele produktlinja til Foss-Eik tilgjengelig hos A-K Maskiner.

A-K Maskiner har i dag inngått avtale med Foss-Eik om landsdekkende distribusjon av deres hengere. Administrerende direktør i A-K Maskiner, Erik Grefberg, sier til traktor.no at de er glade for å få hengerne fra Jæren-firmaet inn i sin portefølje.

– A-K har som strategi å gå fra å ha veldig mange leverandører, til å konsentrere seg om noen få, gode og som kundene vil ha. Med Foss-Eik kan vi tilby nettopp slike gode produkter som folk vil ha.

TO LANDSDEKKENDE KJEDER

Avtalen sier blant annet at tilhengerne ikke skal selges av mer enn to landsdekkende kjeder innen landbruket de neste årene. Foss-Eik selges i dag hos Felleskjøpet Rogaland Agder og hos Eiksentrene. Førstnevnte regnes ikke som en landsdekkende kjede, så de to kjedene med distribusjon over hele landet blir dermed Eiksenteret og A-K Maskiner.

FRA 2018

A-K Maskiner har fra før solgt Foss-Eik i enkelte av sine avdelinger. Daglig leder hos Foss-Eik, Einar Bilstad, forteller at de er glade for at A-K nå vil satse mer på deres produkter.

Annonse

– Vi har jo vært i A-Ks produktportefølje lenge. Nå blir de allerede gode relasjonene styrket, og det blir et tettere samarbeid oss imellom.

Avtalen mellom Foss-Eik og A-K Maskiner trer i kraft 1. januar 2018, og hele produktlinja til Foss-Eik blir da tilgjengelig hos A-K.

Neste artikkel

Frontlaster med Bluetooth